انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1345

آدرس انجمن: تهران، کارگر شمالی، خیابان 20، بین بلوار فجر 2 و جانبازان، خیابان 21، پلاک 61، واحد 2

تلفن انجمن: 02188223292

نمابر (Fax) انجمن: 02188223242

سایت انجمن: www.irpsychiatry.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@psychiatrist.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 105 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 50 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سیداحمد جلیلیعضو هیأت مدیره 1397/12/18
2 مهدی نصراصفهانیعضو هیأت مدیره 1397/12/18
3 محمدعلی همتیعضو هیأت مدیره 1397/12/18
4 مریم رسولیانرئیس 1395/12/18
5 محمدتقی یاسمینایب رئیس 1395/12/18
6 همایون امینیدبیر 1395/12/18
7 امیر شعبانیخزانه دار 1397/12/18
8 محمدرضا خدایی اردکانیبازرس 1397/12/18
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
2 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
3 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناهید

نام: ناهید


شفیع زاده

نام خانوادگی: شفیع زاده


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56587

شماره نظام: 56587


1398/11/24-09:31:32

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/24-09:31:32

مریم

نام: مریم


معصومی

نام خانوادگی: معصومی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


144631

شماره نظام: 144631


1398/11/24-10:28:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/24-10:28:53

جواد

نام: جواد


ستاره

نام خانوادگی: ستاره


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


36117

شماره نظام: 36117


1398/10/21-13:00:39

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-13:00:39

فاطمه

نام: فاطمه


رنجبر

نام خانوادگی: رنجبر


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


54087

شماره نظام: 54087


1398/10/21-13:06:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-13:06:53

احمد

نام: احمد


احمدی پور

نام خانوادگی: احمدی پور


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


117063

شماره نظام: 117063


1398/10/01-13:38:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/01-13:38:40

فاطمه

نام: فاطمه


کاشانی نسب

نام خانوادگی: کاشانی نسب


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


110426

شماره نظام: 110426


1398/10/21-13:01:05

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-13:01:05

فروزان

نام: فروزان


الیاسی

نام خانوادگی: الیاسی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


94530

شماره نظام: 94530


1398/10/21-13:08:08

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-13:08:08

عزیزه

نام: عزیزه


ابراهیم پور

نام خانوادگی: ابراهیم پور


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


73552

شماره نظام: 73552


1398/10/01-13:51:33

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/01-13:51:33

حمید

نام: حمید


محمدبیگی

نام خانوادگی: محمدبیگی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


97392

شماره نظام: 97392


1398/10/21-13:30:51

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-13:30:51

سمیه

نام: سمیه


عربزاده

نام خانوادگی: عربزاده


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


104070

شماره نظام: 104070


1398/08/19-10:32:31

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-10:32:31

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,636

بازدید این صفحه در سال جاری: 278

بازدید این صفحه در ماه جاری: 24

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir