انجمن علمی جراحان عمومی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 383 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 50 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي جراحان عمومي ايران

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي جراحان عمومي ايران


1397/12/16

تاریخ آغاز: 1397/12/16

1397/12/16

تاریخ پایان: 1397/12/16


325

تعداد اعضا: 325

195

تعداد آرا: 195


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
2 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
3 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
4 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
5 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
6 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سلیمان

نام: سلیمان


علاقی

نام خانوادگی: علاقی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19556

شماره نظام: 19556


1399/05/29-12:54:55

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:54:55

وحید

نام: وحید


گوهریان

نام خانوادگی: گوهریان


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


74522

شماره نظام: 74522


1399/05/29-12:55:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:55:10

سیدامیر

نام: سیدامیر


موسویان

نام خانوادگی: موسویان


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110515

شماره نظام: 110515


1399/06/11-15:12:12

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-15:12:12

محمد

نام: محمد


كريميان

نام خانوادگی: كريميان


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


73900

شماره نظام: 73900


1399/06/11-14:51:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-14:51:19

محمدتقى

نام: محمدتقى


صالحيان

نام خانوادگی: صالحيان


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


25475

شماره نظام: 25475


1399/06/11-15:17:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-15:17:28

نيكي

نام: نيكي


تدين

نام خانوادگی: تدين


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


99222

شماره نظام: 99222


1399/06/11-14:56:58

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-14:56:58

فرشاد

نام: فرشاد


زارعی

نام خانوادگی: زارعی


جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

رشته تحصیلی: جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


64941

شماره نظام: 64941


1399/06/11-14:57:58

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-14:57:58

عطا الله

نام: عطا الله


حيدري

نام خانوادگی: حيدري


جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

رشته تحصیلی: جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95358

شماره نظام: 95358


1399/06/11-14:59:36

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/11-14:59:36

نجمه

نام: نجمه


گلین مقدم

نام خانوادگی: گلین مقدم


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


112627

شماره نظام: 112627


تاریخ تائید عضویت:

سعید

نام: سعید


سعیدی کیا

نام خانوادگی: سعیدی کیا


جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

رشته تحصیلی: جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39515

شماره نظام: 39515


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,954,581

بازدید این صفحه در سال جاری: 202

بازدید این صفحه در ماه جاری: 98

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir