انجمن علمی رادیولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1346

آدرس انجمن: تهران- بزرگراه همت غرب-خیابان سردار جنگل- خیابان شهید مخبری-پلاک 105

تلفن انجمن: 02144462076-78

نمابر (Fax) انجمن: 02144411224

سایت انجمن: www.isr.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsr.org

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 1206 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 144 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهیار غفوریعضو هیأت مدیره 1395/08/15 1398/08/15
2 فرهاد نیاقیعضو هیأت مدیره 1398/06/10 1398/08/15
3 محمود برفه ئیعضو هیأت مدیره 1395/02/16 1398/08/15
4 مسعود حاجی مقصودعضو هیأت مدیره 1398/06/30 1398/08/15
5 كوروش عبداللهي فردعضو هیأت مدیره 1398/06/30 1398/08/15
6 علی اکبر بهرامی فرعضو هیأت مدیره 1398/06/30 1398/08/15
7 علی افخمی اردکانیعضو هیأت مدیره 1398/07/10 1398/08/15
8 اکبر ترکیعضو هیأت مدیره 1398/07/22 1398/08/15
9 منوچهر نظریعضو هیأت مدیره 1398/07/22 1398/08/15
10 جلال جلال شکوهیرئیس 1395/08/15 1398/08/15
11 حسین کرمپورنایب رئیس 1398/07/06 1398/08/15
12 وحید کریمیدبیر 1395/08/15 1398/08/15
13 ایرج هنربخشخزانه دار 1398/07/06 1398/08/15
14 مهدی بیطرفانبازرس 1398/07/06 1398/08/15
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی ایران


1398/08/01

تاریخ آغاز: 1398/08/01

1398/08/01

تاریخ پایان: 1398/08/01


1206

تعداد اعضا: 1206

1029

تعداد آرا: 1029


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1724رادیولوژیتخصصRadiology
2 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


دلدار

نام خانوادگی: دلدار


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


49814

شماره نظام: 49814


1398/07/30-21:58:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/30-21:58:23

لیلا

نام: لیلا


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


133077

شماره نظام: 133077


1398/07/30-21:53:22

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/30-21:53:22

رضا

نام: رضا


فرحي رستمي

نام خانوادگی: فرحي رستمي


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48338

شماره نظام: 48338


1398/07/30-21:59:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/30-21:59:15

بارتو

نام: بارتو


صباحگلیان

نام خانوادگی: صباحگلیان


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22665

شماره نظام: 22665


1398/07/28-15:34:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-15:34:38

سید خالد

نام: سید خالد


هاشمی

نام خانوادگی: هاشمی


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


147135

شماره نظام: 147135


1398/07/28-11:22:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-11:22:13

رویا

نام: رویا


فغانی

نام خانوادگی: فغانی


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129574

شماره نظام: 129574


1398/07/28-12:51:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-12:51:25

سرير

نام: سرير


ناظمي

نام خانوادگی: ناظمي


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


79868

شماره نظام: 79868


1398/07/28-09:10:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-09:10:15

علی

نام: علی


اکبرزاده پاشا

نام خانوادگی: اکبرزاده پاشا


رادیولوژی مداخله ای

رشته تحصیلی: رادیولوژی مداخله ای


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


68579

شماره نظام: 68579


1398/07/28-09:20:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-09:20:59

مجيد

نام: مجيد


رياحي

نام خانوادگی: رياحي


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


87454

شماره نظام: 87454


1398/07/28-09:36:08

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-09:36:08

شهاب

نام: شهاب


مالكي

نام خانوادگی: مالكي


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56089

شماره نظام: 56089


1398/07/28-09:36:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-09:36:15

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,141

بازدید این صفحه در سال جاری: 338

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir