انجمن علمی طب کار ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: بیمارستان بهارلو

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.ioma.info

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 134 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 5 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی ناصربختعضو هیأت مدیره 1393/03/01
2 ضرغام صادقیرئیس 1393/03/01
3 خسرو صادق نیت حقیقینایب رئیس 1393/03/31
4 محمد مهدی سهرابیدبیر 1393/03/01
5 الهام میرزامحمدیخزانه دار 1393/03/01
6 محمد باباییعضو علی البدل 1393/03/01
7 وحیدرضا مومنیعضو علی البدل 1393/03/01
8 حمیدرضا سررشته داریزدیبازرس 1393/03/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران


1396/06/25

تاریخ آغاز: 1396/06/25

1396/06/25

تاریخ پایان: 1396/06/25


134

تعداد اعضا: 134

75

تعداد آرا: 75


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

امید

نام: امید


امینیان

نام خانوادگی: امینیان


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


50624

شماره نظام: 50624


تاریخ تائید عضویت:

سحر

نام: سحر


افتخاری

نام خانوادگی: افتخاری


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


110656

شماره نظام: 110656


تاریخ تائید عضویت:

نرگس سادات

نام: نرگس سادات


شمس حسینی

نام خانوادگی: شمس حسینی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


122002

شماره نظام: 122002


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120995

شماره نظام: 120995


تاریخ تائید عضویت:

سولماز

نام: سولماز


عرشی

نام خانوادگی: عرشی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


105579

شماره نظام: 105579


تاریخ تائید عضویت:

امینه

نام: امینه


امیری

نام خانوادگی: امیری


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


112998

شماره نظام: 112998


تاریخ تائید عضویت:

سید جلیل

نام: سید جلیل


میرمحمدی

نام خانوادگی: میرمحمدی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


64613

شماره نظام: 64613


تاریخ تائید عضویت:

بنفشه

نام: بنفشه


زربافی

نام خانوادگی: زربافی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


103099

شماره نظام: 103099


تاریخ تائید عضویت:

شهین

نام: شهین


سلطانی

نام خانوادگی: سلطانی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


104829

شماره نظام: 104829


تاریخ تائید عضویت:

محمدحسين

نام: محمدحسين


ابراهیمی

نام خانوادگی: ابراهیمی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


81901

شماره نظام: 81901


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,583

بازدید این صفحه در سال جاری: 246

بازدید این صفحه در ماه جاری: 36

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir