انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1387

آدرس انجمن: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - بیمارستان دی

تلفن انجمن: 02184942341

نمابر (Fax) انجمن: 02188797698

سایت انجمن: www.isoic.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 208 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 21 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محسن معدنیعضو هیأت مدیره 1387/09/14
2 ايرج فيروزيرئیس 1393/11/04
3 سيف الله عبدىعضو هیأت مدیره 0000/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران


1397/10/27

تاریخ آغاز: 1397/10/27

1397/10/27

تاریخ پایان: 1397/10/27


195

تعداد اعضا: 195

125

تعداد آرا: 125


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بابک

نام: بابک


باقری

نام خانوادگی: باقری


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۵۳۱۰۹

شماره نظام: ۵۳۱۰۹


تاریخ تائید عضویت:

ناصر

نام: ناصر


اصلان آبادی

نام خانوادگی: اصلان آبادی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


25730

شماره نظام: 25730


تاریخ تائید عضویت:

فردین

نام: فردین


میربلوک

نام خانوادگی: میربلوک


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27424

شماره نظام: 27424


تاریخ تائید عضویت:

مهرداد

نام: مهرداد


طاهریون

نام خانوادگی: طاهریون


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


60252

شماره نظام: 60252


تاریخ تائید عضویت:

مهرشاد

نام: مهرشاد


اسعدی

نام خانوادگی: اسعدی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


23943

شماره نظام: 23943


تاریخ تائید عضویت:

فریبرز

نام: فریبرز


رشیدی

نام خانوادگی: رشیدی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


25631

شماره نظام: 25631


تاریخ تائید عضویت:

احمدرضا

نام: احمدرضا


عصاره

نام خانوادگی: عصاره


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


30996

شماره نظام: 30996


تاریخ تائید عضویت:

اصغر

نام: اصغر


فدایی حقی

نام خانوادگی: فدایی حقی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


46113

شماره نظام: 46113


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


سپرهم

نام خانوادگی: سپرهم


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


70040

شماره نظام: 70040


تاریخ تائید عضویت:

نعمت الله

نام: نعمت الله


پورابراهیم

نام خانوادگی: پورابراهیم


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


25715

شماره نظام: 25715


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,207

بازدید این صفحه در سال جاری: 528

بازدید این صفحه در ماه جاری: 101

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23

بازدید این صفحه در روز جاری: 05

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir