انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1387

آدرس انجمن: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - بیمارستان دی

تلفن انجمن: 02184942341

نمابر (Fax) انجمن: 02188797698

سایت انجمن: www.isoic.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 222 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 10 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محسن معدنیعضو هیأت مدیره 1387/09/14
2 سيف الله عبدىعضو هیأت مدیره 0000/00/00
3 ايرج فيروزيرئیس 1393/11/04
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران


1397/10/27

تاریخ آغاز: 1397/10/27

1397/10/27

تاریخ پایان: 1397/10/27


195

تعداد اعضا: 195

125

تعداد آرا: 125


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


بهاروند

نام خانوادگی: بهاروند


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


142402

شماره نظام: 142402


1399/08/11-11:10:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/11-11:10:47

سیدمجتبی

نام: سیدمجتبی


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


95674

شماره نظام: 95674


1399/05/29-12:17:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:17:23

کاوس

نام: کاوس


جمالی

نام خانوادگی: جمالی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۵۳۷۷۵

شماره نظام: ۵۳۷۷۵


1399/05/29-14:20:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-14:20:53

حسين

نام: حسين


ارايش خواه

نام خانوادگی: ارايش خواه


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


100365

شماره نظام: 100365


1399/05/20-12:05:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/20-12:05:56

محمدرضا

نام: محمدرضا


پوربهی

نام خانوادگی: پوربهی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


77576

شماره نظام: 77576


1399/05/29-14:23:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-14:23:00

عطااله

نام: عطااله


منافی

نام خانوادگی: منافی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/05/02-13:23:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/02-13:23:24

سید محمد

نام: سید محمد


هاشمی جزی

نام خانوادگی: هاشمی جزی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/05/29-12:28:02

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:28:02

سينا

نام: سينا


صديقى

نام خانوادگی: صديقى


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85022

شماره نظام: 85022


1399/05/29-12:36:46

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:36:46

بابک

نام: بابک


باقری

نام خانوادگی: باقری


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۵۳۱۰۹

شماره نظام: ۵۳۱۰۹


تاریخ تائید عضویت:

سید محمد حسن

نام: سید محمد حسن


عادل

نام خانوادگی: عادل


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


28569

شماره نظام: 28569


1399/05/29-12:24:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:24:31

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,664,781

بازدید این صفحه در سال جاری: 1,015

بازدید این صفحه در ماه جاری: 10

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir