انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1387

آدرس انجمن: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - بیمارستان دی

تلفن انجمن: 02184942341

نمابر (Fax) انجمن: 02188797698

سایت انجمن: www.isoic.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 241 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 19 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محسن معدنیعضو هیأت مدیره 1387/09/14
2 سيف الله عبدىعضو هیأت مدیره 0000/00/00
3 ايرج فيروزيرئیس 1393/11/04
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران

انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران


1397/10/27

تاریخ آغاز: 1397/10/27

1397/10/27

تاریخ پایان: 1397/10/27


195

تعداد اعضا: 195

125

تعداد آرا: 125


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
3 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیدعلی

نام: سیدعلی


افتخارزاده

نام خانوادگی: افتخارزاده


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


115862

شماره نظام: 115862


1400/04/24-13:07:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/24-13:07:44

محمد

نام: محمد


تقی پور

نام خانوادگی: تقی پور


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


123386

شماره نظام: 123386


1400/03/11-14:01:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/11-14:01:28

عارف

نام: عارف


فاتحی

نام خانوادگی: فاتحی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


111637

شماره نظام: 111637


1400/03/06-12:15:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/06-12:15:59

سید عباس

نام: سید عباس


نبوی

نام خانوادگی: نبوی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


2000864465

شماره نظام: 2000864465


1400/02/25-11:17:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/25-11:17:06

لیلا

نام: لیلا


صالحی زاده

نام خانوادگی: صالحی زاده


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


56852

شماره نظام: 56852


1400/02/22-17:59:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/22-17:59:25

رضا

نام: رضا


لشکری

نام خانوادگی: لشکری


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


120971

شماره نظام: 120971


1400/02/20-10:43:23

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/20-10:43:23

امير

نام: امير


شاكرمي

نام خانوادگی: شاكرمي


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


91747

شماره نظام: 91747


1400/02/20-10:39:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/20-10:39:17

اسفندیار

نام: اسفندیار


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


84373

شماره نظام: 84373


1400/01/29-14:20:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/01/29-14:20:13

علی

نام: علی


رستمی

نام خانوادگی: رستمی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


125213

شماره نظام: 125213


1400/01/15-12:06:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/01/15-12:06:08

محسن

نام: محسن


ازادی

نام خانوادگی: ازادی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


110332

شماره نظام: 110332


1400/01/15-15:00:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/01/15-15:00:17

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,322

بازدید این صفحه در سال جاری: 372

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir