انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران- خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - کوچه سوم (بن بست) - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 4 - تلفن 02188223400، تلفکس02188223500

تلفن انجمن: 02122638218

نمابر (Fax) انجمن: 02122638246

سایت انجمن: www.irsopt.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 617 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 273 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی میرزاجانیرئیس 1393/03/01
2 ناصر صادقپور مرادیخزانه دار 1393/03/01
3 ابراهیم جعفرزاده پورنایب رئیس 1393/03/01
4 عبداله فرزانهعضو هیأت مدیره 1393/04/01
5 عباس عظیمی خراسانیعضو هیأت مدیره 1393/04/01
6 علیرضا جعفریدبیر 1396/12/21
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1396/06/10

تاریخ آغاز: 1396/06/10

1396/06/10

تاریخ پایان: 1396/06/10


539

تعداد اعضا: 539

320

تعداد آرا: 320


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
2 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
3 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


روستاکهن

نام خانوادگی: روستاکهن


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1982

شماره نظام: 1982


1399/04/15-11:01:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/15-11:01:40

فرشته

نام: فرشته


شریفی

نام خانوادگی: شریفی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب309

شماره نظام: ب309


1399/03/18-14:58:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/18-14:58:53

محمد

نام: محمد


حاجی ابراهیمی

نام خانوادگی: حاجی ابراهیمی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب-1817

شماره نظام: ب-1817


1399/03/12-07:21:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/12-07:21:53

آسیه

نام: آسیه


احصایی

نام خانوادگی: احصایی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


533ِب

شماره نظام: 533ِب


1399/02/21-13:51:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/21-13:51:05

وحید رضا

نام: وحید رضا


قاسمپور

نام خانوادگی: قاسمپور


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1026

شماره نظام: 1026


1398/11/06-11:34:20

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/06-11:34:20

تینا

نام: تینا


جوکار دریس

نام خانوادگی: جوکار دریس


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب537

شماره نظام: ب537


1398/07/15-15:06:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/15-15:06:38

راحله

نام: راحله


افروزی فرد

نام خانوادگی: افروزی فرد


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1573

شماره نظام: 1573


1398/05/30-10:27:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/30-10:27:28

سارا

نام: سارا


فولادگر

نام خانوادگی: فولادگر


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2388ب

شماره نظام: 2388ب


1399/03/24-10:20:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-10:20:52

مرضیه

نام: مرضیه


ملاح نسب

نام خانوادگی: ملاح نسب


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2356

شماره نظام: 2356


1398/05/28-12:32:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/28-12:32:07

محمد جواد

نام: محمد جواد


غلامپور

نام خانوادگی: غلامپور


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


377

شماره نظام: 377


1399/03/24-10:24:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-10:24:50

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,486

بازدید این صفحه در سال جاری: 175

بازدید این صفحه در ماه جاری: 34

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir