انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران- خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - کوچه سوم (بن بست) - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 4 - تلفن 02188223400، تلفکس02188223500

تلفن انجمن: 02188223400

نمابر (Fax) انجمن: 02188223500

سایت انجمن: www.irsopt.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsopt.org

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 655 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 249 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی میرزاجانیرئیس 1393/03/01
2 ناصر صادقپور مرادیخزانه دار 1393/03/01
3 ابراهیم جعفرزاده پورنایب رئیس 1393/03/01
4 عبداله فرزانهعضو هیأت مدیره 1393/04/01
5 عباس عظیمی خراسانیعضو هیأت مدیره 1393/04/01
6 علیرضا جعفریدبیر 1396/12/21
7 جواد ملائیعضو هیأت مدیره 1399/05/28
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1396/06/10

تاریخ آغاز: 1396/06/10

1396/06/10

تاریخ پایان: 1396/06/10


539

تعداد اعضا: 539

320

تعداد آرا: 320


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
2 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
3 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

پیام

نام: پیام


نبوتی

نام خانوادگی: نبوتی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ب-1690

شماره نظام: ب-1690


1399/12/13-10:58:15

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/13-10:58:15

عسگر

نام: عسگر


دوستدار رزی

نام خانوادگی: دوستدار رزی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


831ب

شماره نظام: 831ب


1399/12/13-10:54:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/13-10:54:23

عادل

نام: عادل


واقفی

نام خانوادگی: واقفی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب-2584

شماره نظام: ب-2584


1399/11/05-10:28:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/05-10:28:19

مریم

نام: مریم


مجدی

نام خانوادگی: مجدی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2600

شماره نظام: ب2600


1399/09/29-15:23:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/29-15:23:34

فاطمه

نام: فاطمه


احمدیان

نام خانوادگی: احمدیان


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2232

شماره نظام: ب2232


1399/09/25-10:54:36

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/25-10:54:36

نجمه

نام: نجمه


فیاضی

نام خانوادگی: فیاضی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2627

شماره نظام: ب2627


1399/09/26-09:35:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/26-09:35:20

آریا

نام: آریا


بویه

نام خانوادگی: بویه


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2401

شماره نظام: 2401


1399/09/24-11:00:39

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/24-11:00:39

سروناز

نام: سروناز


مليحي

نام خانوادگی: مليحي


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ب-1049

شماره نظام: ب-1049


1399/09/24-11:00:48

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/24-11:00:48

شیوا

نام: شیوا


مرادی شهربابک

نام خانوادگی: مرادی شهربابک


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ب1812

شماره نظام: ب1812


1399/09/24-11:01:14

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/24-11:01:14

حسن

نام: حسن


سوری

نام خانوادگی: سوری


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1179

شماره نظام: 1179


1399/09/24-11:10:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/24-11:10:23

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,801,543

بازدید این صفحه در سال جاری: 537

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18

بازدید این صفحه در روز جاری: 05

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir