انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران- خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - کوچه سوم (بن بست) - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 4 - تلفن 02188223400، تلفکس02188223500

تلفن انجمن: 02188223400

نمابر (Fax) انجمن: 02188223500

سایت انجمن: www.irsopt.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsopt.org

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 585 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 21 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عباس عظیمی خراسانیعضو هیأت مدیره 1393/04/01
2 عبداله فرزانهعضو هیأت مدیره 1393/04/01
3 جواد ملائیعضو هیأت مدیره 1399/05/28
4 علی میرزاجانیرئیس 1393/03/01
5 ابراهیم جعفرزاده پورنایب رئیس 1393/03/01
6 علیرضا جعفریدبیر 1396/12/21
7 ناصر صادقپور مرادیخزانه دار 1393/03/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1400/08/21

تاریخ آغاز: 1400/08/21

1400/08/21

تاریخ پایان: 1400/08/21


580

تعداد اعضا: 580

300

تعداد آرا: 300


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1396/06/10

تاریخ آغاز: 1396/06/10

1396/06/10

تاریخ پایان: 1396/06/10


539

تعداد اعضا: 539

320

تعداد آرا: 320


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
2 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
3 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
4 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مجتبی

نام: مجتبی


قابلی

نام خانوادگی: قابلی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


320ب

شماره نظام: 320ب


1400/08/26-15:38:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-15:38:10

محمود

نام: محمود


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1105

شماره نظام: 1105


1400/09/02-09:25:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/02-09:25:47

فرزانه

نام: فرزانه


دیرکوند

نام خانوادگی: دیرکوند


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب_607

شماره نظام: ب_607


1400/09/02-09:26:00

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/02-09:26:00

نیکی

نام: نیکی


سجادی هزاوه

نام خانوادگی: سجادی هزاوه


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2556

شماره نظام: ب2556


1400/08/26-15:37:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-15:37:54

سید علی

نام: سید علی


پرپینچی

نام خانوادگی: پرپینچی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2543

شماره نظام: ب2543


1400/08/26-15:37:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-15:37:44

ماندانا

نام: ماندانا


افشاری نفر

نام خانوادگی: افشاری نفر


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب- 346

شماره نظام: ب- 346


1400/08/19-15:52:33

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/19-15:52:33

فاطمه

نام: فاطمه


مهرابی

نام خانوادگی: مهرابی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2596

شماره نظام: 2596


1400/08/19-15:52:42

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/19-15:52:42

حسین

نام: حسین


پاینده

نام خانوادگی: پاینده


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


522ب

شماره نظام: 522ب


1400/08/19-15:09:49

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/19-15:09:49

لیلا

نام: لیلا


حکمت

نام خانوادگی: حکمت


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1686ب

شماره نظام: 1686ب


1400/08/19-15:05:18

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/19-15:05:18

علی

نام: علی


آیت اللهی

نام خانوادگی: آیت اللهی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1804

شماره نظام: 1804


1400/08/19-15:01:18

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/19-15:01:18

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,168

بازدید این صفحه در سال جاری: 733

بازدید این صفحه در ماه جاری: 40

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir