انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: تهران- بزرگراه چمران- اوین- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه ارتوز و پروتز

تلفن انجمن: 09358740985

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.isaop.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 95 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 158 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 طاهر باباييعضو هیأت مدیره 1393/09/01
2 رضا وهاب كاشانيرئیس 1393/09/01
3 معصومه نخعينایب رئیس 1393/09/01
4 محمدعلي ميركماليدبیر 1393/09/01
5 الهام اسفندياريخزانه دار 1393/09/01
6 حميد پژمعضو علی البدل 1393/09/01
7 غلامرضا امينيانبازرس 1393/09/01
8 سيدمحسن ميرمهديبازرس علی البدل 1393/09/01
9 فریبا هنرمندیبازرس علی البدل 1393/10/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران


1396/06/30

تاریخ آغاز: 1396/06/30

1396/06/30

تاریخ پایان: 1396/06/30


95

تعداد اعضا: 95

75

تعداد آرا: 75


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1111اعضای مصنوعی و وسایل کمکیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
2 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
3 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سعيد

نام: سعيد


اموزشي

نام خانوادگی: اموزشي


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


الف-پ-١١٣

شماره نظام: الف-پ-١١٣


تاریخ تائید عضویت:

زینب

نام: زینب


زین العابدین پور بلترک

نام خانوادگی: زین العابدین پور بلترک


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1-پ-433

شماره نظام: 1-پ-433


تاریخ تائید عضویت:

سعيده

نام: سعيده


سيدمحسني

نام خانوادگی: سيدمحسني


اعضاء مصنوعی

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


نورعلی

نام خانوادگی: نورعلی


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


655

شماره نظام: 655


تاریخ تائید عضویت:

مجتبی

نام: مجتبی


کامیاب

نام خانوادگی: کامیاب


اعضای مصنوعی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


اپ1

شماره نظام: اپ1


تاریخ تائید عضویت:

احسان

نام: احسان


غلامی ارجنکی

نام خانوادگی: غلامی ارجنکی


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

الهام

نام: الهام


رحیمیان

نام خانوادگی: رحیمیان


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


126

شماره نظام: 126


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


غیاث آبادی

نام خانوادگی: غیاث آبادی


اعضاء مصنوعی

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سمانه

نام: سمانه


غلامي

نام خانوادگی: غلامي


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


الف-پ ١٣٨

شماره نظام: الف-پ ١٣٨


تاریخ تائید عضویت:

مبين

نام: مبين


عابديان

نام خانوادگی: عابديان


اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

رشته تحصیلی: اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


الف-پ ١٣٧

شماره نظام: الف-پ ١٣٧


تاریخ تائید عضویت:

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,128

بازدید این صفحه در سال جاری: 210

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir