انجمن علمی انتقال خون ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 8 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 256 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی اکبر پور فتح الهنایب رئیس 1393/01/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1011پرستاری دندانپزشکیکاردانیDental Nursing
3 1013اتاق عملکاردانیSurgery room
4 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
5 1018هوشبریکاردانیAnesthesiology
6 1019ماماییکاردانیMidwifery
7 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
8 1110پرستاریکارشناسیNursing
9 1115ماماییکارشناسیMidwifery
10 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
11 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
12 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
13 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
14 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
15 14104پرستاری داخلی - جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
16 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
17 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
18 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
19 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
20 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
21 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
22 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
23 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
24 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
25 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
26 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
27 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
28 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
29 1481تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
30 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
31 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
32 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
33 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
34 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
35 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
36 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
37 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
38 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
39 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
40 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
41 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
42 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
43 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
44 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
45 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
46 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
47 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
48 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
49 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
50 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
51 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
52 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
53 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
54 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
55 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
56 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
57 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
58 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
59 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
60 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
61 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
62 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
63 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
64 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
65 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
66 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
67 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
68 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
69 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
70 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
71 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
72 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
73 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
74 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
75 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
76 1723آسیب شناسیتخصصPathology
77 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
78 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
79 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
80 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
81 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
82 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
83 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
84 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
85 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
86 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
87 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
88 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
89 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
90 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
91 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
92 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
93 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
94 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
95 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
96 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
97 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
98 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
99 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
100 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
101 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
102 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
103 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
104 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
105 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
106 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
107 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
108 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
109 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
110 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
111 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
112 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهین

نام: مهین


نيكوگفتار ظريف

نام خانوادگی: نيكوگفتار ظريف


خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

رشته تحصیلی: خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-2738

شماره نظام: آ-2738


تاریخ تائید عضویت:

زهرا

نام: زهرا


صفرپور کردبچه

نام خانوادگی: صفرپور کردبچه


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ذبیح اله

نام: ذبیح اله


مطلبی

نام خانوادگی: مطلبی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


د_3697

شماره نظام: د_3697


تاریخ تائید عضویت:

یوسف

نام: یوسف


مرتضوی

نام خانوادگی: مرتضوی


خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

رشته تحصیلی: خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1553 آ

شماره نظام: 1553 آ


تاریخ تائید عضویت:

آزیتا

نام: آزیتا


چگینی

نام خانوادگی: چگینی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


49676

شماره نظام: 49676


تاریخ تائید عضویت:

جهانگیر

نام: جهانگیر


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


13712

شماره نظام: 13712


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


نادعلی

نام خانوادگی: نادعلی


خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

رشته تحصیلی: خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2052-آ

شماره نظام: 2052-آ


تاریخ تائید عضویت:

علی اکبر

نام: علی اکبر


پور فتح اله

نام خانوادگی: پور فتح اله


ایمنی شناسی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی


کاردانی

مقطع تحصیلی: کاردانی


آ-1440

شماره نظام: آ-1440


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,504,833

بازدید این صفحه در سال جاری: 93

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir