انجمن علمی انگل شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1375

آدرس انجمن: ص پ 6446-14155

تلفن انجمن: 021-88953041

نمابر (Fax) انجمن: 021-88953041

سایت انجمن: isp.tums.ac.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 364 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 95 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مصطفی رضاییاننایب رئیس 1394/07/05
2 غلامرضا مولویعضو هیأت مدیره 1394/07/05
3 نادر پسته چیانبازرس 1394/07/05
4 محمد باقر رکنیخزانه دار 1394/07/05
5 ناصر حقوقی رادعضو هیأت مدیره 1395/06/10
6 کیهان اشرفی فشیعضو هیأت مدیره 1394/07/05
7 غلامحسین ادریسیانرئیس 1394/03/03
8 حسین کشاورزدبیر 1394/07/05
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انگل شناسی ایران

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انگل شناسی ایران


1397/10/22

تاریخ آغاز: 1397/10/22

1397/10/22

تاریخ پایان: 1397/10/22


364

تعداد اعضا: 364

202

تعداد آرا: 202


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
2 1022بهداشت عمومیکاردانیPublic Health
3 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
4 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
5 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
6 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
7 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
8 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
9 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
10 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
11 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
12 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
13 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
14 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
15 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
16 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
17 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
18 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
19 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
20 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
21 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
22 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
23 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
24 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
25 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
26 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زیبا

نام: زیبا


حسینی اصل نظرلو

نام خانوادگی: حسینی اصل نظرلو


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهرزاد

نام: مهرزاد


سرائی صحنه سرائی

نام خانوادگی: سرائی صحنه سرائی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اسماعیل

نام: اسماعیل


عباسی

نام خانوادگی: عباسی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


مشاوری نیا

نام خانوادگی: مشاوری نیا


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هما

نام: هما


حجاران

نام خانوادگی: حجاران


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2116آ

شماره نظام: 2116آ


تاریخ تائید عضویت:

ایوب

نام: ایوب


زرنشان

نام خانوادگی: زرنشان


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


امیدی مقام

نام خانوادگی: امیدی مقام


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

تورج

نام: تورج


میاندوابی

نام خانوادگی: میاندوابی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ناصر

نام: ناصر


حقوقی راد

نام خانوادگی: حقوقی راد


دامپزشکی

رشته تحصیلی: دامپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


529آ

شماره نظام: 529آ


تاریخ تائید عضویت:

صادق

نام: صادق


شمسی نیا

نام خانوادگی: شمسی نیا


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,211

بازدید این صفحه در سال جاری: 101

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir