انجمن علمی پرستاری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت، دانشکده پرستاری مامایی تهران، دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

تلفن انجمن: 02166592535

نمابر (Fax) انجمن: 02166592535

سایت انجمن: http://ina.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 351 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 41 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1110پرستاریکارشناسیNursing
3 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
4 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
5 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
6 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
7 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
8 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
9 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
10 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
11 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
12 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
13 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
14 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رقیه

نام: رقیه


کمالی فر

نام خانوادگی: کمالی فر


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


91103266

شماره نظام: 91103266


1399/10/23-08:48:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:48:17

ع

نام: ع


امیری

نام خانوادگی: امیری


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1399/10/23-08:49:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:49:13

آرمان

نام: آرمان


برزگر

نام خانوادگی: برزگر


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


174281

شماره نظام: 174281


1399/10/23-08:54:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:54:56

محمدجواد

نام: محمدجواد


رحیم زاده بهزادی

نام خانوادگی: رحیم زاده بهزادی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8436466

شماره نظام: 8436466


1399/10/23-08:50:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:50:08

صدیقه

نام: صدیقه


خلیلی شومیا

نام خانوادگی: خلیلی شومیا


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8211170

شماره نظام: 8211170


1399/10/23-08:55:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:55:06

رویا

نام: رویا


اکبرزاده

نام خانوادگی: اکبرزاده


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/10/23-08:55:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:55:19

حسن

نام: حسن


بابایی

نام خانوادگی: بابایی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


8659094

شماره نظام: 8659094


1399/10/23-08:50:15

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:50:15

بهروز

نام: بهروز


حاجی محمدی

نام خانوادگی: حاجی محمدی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1399/10/23-08:56:18

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:56:18

سعید

نام: سعید


طیاری

نام خانوادگی: طیاری


پرستاری مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8777667

شماره نظام: 8777667


1399/10/23-08:56:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:56:42

محسن

نام: محسن


فلاح

نام خانوادگی: فلاح


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


94149406

شماره نظام: 94149406


1399/10/23-08:54:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/23-08:54:24

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,486

بازدید این صفحه در سال جاری: 159

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir