انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1346

آدرس انجمن: تهران خیابان کارگر شمالی مقابل مرکز قلب تهران کوچه دانش ثانی پلاک 15 طبقه دوم

تلفن انجمن: 021-88632456

نمابر (Fax) انجمن: 021-88020916

سایت انجمن: www.phypha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: phyphair@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 65 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 85 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 ناصر نقدیرئیس 1394/10/27
2 علی محمد شریفیعضو علی البدل 1394/10/27
3 محمد جوانخزانه دار 1394/10/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


1398/10/06

تاریخ آغاز: 1398/10/06

1398/10/06

تاریخ پایان: 1398/10/06


65

تعداد اعضا: 65

44

تعداد آرا: 44


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
2 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
3 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
4 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
5 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
6 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
7 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
8 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
9 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
10 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
11 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
12 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
13 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
14 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
15 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
16 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
17 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
18 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
19 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
20 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
21 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
22 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
23 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
24 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
25 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
26 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
27 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
28 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
29 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
30 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
31 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد

نام: محمد


رستم پور واجاری

نام خانوادگی: رستم پور واجاری


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/10/04-22:50:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-22:50:28

افسانه

نام: افسانه


عسگری طائی

نام خانوادگی: عسگری طائی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/10/04-22:15:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-22:15:23

محمود

نام: محمود


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


-

شماره نظام: -


1398/10/04-22:31:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-22:31:27

هاشم

نام: هاشم


حق دوست یزدی

نام خانوادگی: حق دوست یزدی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/10/04-22:20:47

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-22:20:47

محمد

نام: محمد


خاکساری حداد

نام خانوادگی: خاکساری حداد


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/10/04-10:20:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-10:20:35

احمد علی

نام: احمد علی


معاضدی

نام خانوادگی: معاضدی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/10/02-17:28:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/02-17:28:03

جواد

نام: جواد


ساجدیان فرد

نام خانوادگی: ساجدیان فرد


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/10/01-21:06:47

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/01-21:06:47

زهرا

نام: زهرا


رضایی اصل

نام خانوادگی: رضایی اصل


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/09/30-11:24:56

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/30-11:24:56

محمد رضا

نام: محمد رضا


واعظ مهدوی

نام خانوادگی: واعظ مهدوی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


25231

شماره نظام: 25231


1398/10/04-09:59:26

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-09:59:26

سید اسعد

نام: سید اسعد


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


95152435

شماره نظام: 95152435


1398/10/04-10:01:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/04-10:01:23

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,801,334

بازدید این صفحه در سال جاری: 443

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir