انجمن علمی مامایی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 1069 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 342 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 زیبا تقی زادهعضو هیأت مدیره 1392/01/30
2 الهه شاه طاهریعضو هیأت مدیره 1392/01/30
3 سعیده غفاریعضو هیأت مدیره 1392/01/30
4 ناهید خداکرمیرئیس 1388/05/17
5 ماریا صادقینایب رئیس 1392/01/30
6 لیلا هادی پور جهرمیخزانه دار 1397/05/17
7 فاطمه چهاردهی سیرتیبازرس 1388/05/17
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1019ماماییکاردانیMidwifery
2 1115ماماییکارشناسیMidwifery
3 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
4 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
5 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
6 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
7 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهرا

نام: زهرا


پاشایی

نام خانوادگی: پاشایی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بیتا

نام: بیتا


بیگی

نام خانوادگی: بیگی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

کبری

نام: کبری


قاضی مرادی

نام خانوادگی: قاضی مرادی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سحر

نام: سحر


مظفري

نام خانوادگی: مظفري


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


40628

شماره نظام: 40628


تاریخ تائید عضویت:

سونیا

نام: سونیا


بلوریان کرد

نام خانوادگی: بلوریان کرد


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


9075

شماره نظام: 9075


تاریخ تائید عضویت:

زینب

نام: زینب


رهنما

نام خانوادگی: رهنما


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


37597

شماره نظام: 37597


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


رسولی

نام خانوادگی: رسولی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


۳۱۶۷۳

شماره نظام: ۳۱۶۷۳


تاریخ تائید عضویت:

روناک

نام: روناک


شاهوی

نام خانوادگی: شاهوی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


963-م

شماره نظام: 963-م


تاریخ تائید عضویت:

فروزان

نام: فروزان


باوندپور

نام خانوادگی: باوندپور


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


7949

شماره نظام: 7949


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه سادات

نام: فاطمه سادات


لاجوردی

نام خانوادگی: لاجوردی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


48281

شماره نظام: 48281


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,468,327

بازدید این صفحه در سال جاری: 168

بازدید این صفحه در ماه جاری: 41

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir