انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 18 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 21 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
2 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
3 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
4 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
5 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
6 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
7 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
8 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
9 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
10 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
11 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
12 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
13 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
14 2326مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نازلی

نام: نازلی


ثروتیان

نام خانوادگی: ثروتیان


هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خون

رشته تحصیلی: هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خون


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-15:37:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-15:37:48

الهام

نام: الهام


حق شناس

نام خانوادگی: حق شناس


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


.

شماره نظام: .


1400/08/25-15:32:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-15:32:48

قاسم

نام: قاسم


رجبی

نام خانوادگی: رجبی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-15:12:01

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-15:12:01

ثنا

نام: ثنا


امیرزاده

نام خانوادگی: امیرزاده


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-15:02:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-15:02:35

محمد

نام: محمد


پناهی توسنلو

نام خانوادگی: پناهی توسنلو


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-14:51:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-14:51:59

مانی

نام: مانی


یوسف وند

نام خانوادگی: یوسف وند


سیاست گذاری سلامت

رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


11111

شماره نظام: 11111


1400/08/25-14:11:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-14:11:53

محمدرضا

نام: محمدرضا


مبینی زاده

نام خانوادگی: مبینی زاده


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-14:09:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-14:09:17

بهمن

نام: بهمن


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-13:43:39

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-13:43:39

جلال

نام: جلال


عربلو

نام خانوادگی: عربلو


سیاست گذاری سلامت

رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


6159979043

شماره نظام: 6159979043


1400/08/25-13:31:01

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-13:31:01

سراج الدین

نام: سراج الدین


گری

نام خانوادگی: گری


سیاست گذاری سلامت

رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/08/25-13:19:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-13:19:53

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,239

بازدید این صفحه در سال جاری: 268

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir