انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: تهران، میدان فاطمی، خیابان جهلستون، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 38، واحد سوم شمالی، طبقه سوم

تلفن انجمن: 021-88559377

نمابر (Fax) انجمن: 021-88559265

سایت انجمن: http://iranaudiology.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iranaudiology.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 148 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 35 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 گیتا موللیعضو هیأت مدیره 0000/00/00
2 محمدرضا طالععضو هیأت مدیره 0000/00/00
3 زهرا جعفریرئیس 0000/00/00
4 سعید اسدملایرینایب رئیس 0000/00/00
5 محسن احدیدبیر 0000/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
2 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
3 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سید یحیی

نام: سید یحیی


حسینی علی آباد

نام خانوادگی: حسینی علی آباد


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


4-1454

شماره نظام: 4-1454


1398/12/14-12:57:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/14-12:57:24

رشید

نام: رشید


علیزاده میاب

نام خانوادگی: علیزاده میاب


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


70

شماره نظام: 70


1398/12/07-13:15:31

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/07-13:15:31

محسن

نام: محسن


عزیزاللهی

نام خانوادگی: عزیزاللهی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش- 834

شماره نظام: ش- 834


1398/12/07-13:15:01

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/07-13:15:01

عبداله

نام: عبداله


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


751

شماره نظام: 751


1398/12/03-11:57:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/03-11:57:48

سارا

نام: سارا


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2300

شماره نظام: 2300


1398/12/03-11:58:16

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/03-11:58:16

داود

نام: داود


عطائی

نام خانوادگی: عطائی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش244

شماره نظام: ش244


1398/12/10-11:08:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/10-11:08:12

وحید

نام: وحید


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1357

شماره نظام: 1357


1398/11/30-15:32:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/30-15:32:21

شیوا

نام: شیوا


اکبری

نام خانوادگی: اکبری


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


454

شماره نظام: 454


1398/12/14-13:51:51

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/14-13:51:51

امیرحسین

نام: امیرحسین


کامرانی

نام خانوادگی: کامرانی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


60

شماره نظام: 60


1398/11/30-15:46:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/30-15:46:07

عبدالعظیم

نام: عبدالعظیم


ذوالفقارزاده

نام خانوادگی: ذوالفقارزاده


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


78

شماره نظام: 78


1398/12/07-13:14:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/07-13:14:35

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,400,443

بازدید این صفحه در سال جاری: 66

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir