انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی (ویلای سابق)، روبروی خیابان اراک، کوچه چهارم، پلاک 3، طبقه دوم، واحد 11

تلفن انجمن: 021-88929356

نمابر (Fax) انجمن: 021-88912996

سایت انجمن: http://iranaudiology.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 142 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 8 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 گیتا موللیعضو هیأت مدیره 0000/00/00
2 محمدرضا طالععضو هیأت مدیره 0000/00/00
3 زهرا جعفریرئیس 0000/00/00
4 سعید اسدملایرینایب رئیس 0000/00/00
5 محسن احدیدبیر 0000/00/00
6 امیر احمدیخزانه دار 0000/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
2 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
3 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

احمدرضا

نام: احمدرضا


قاسمپورماهیدشتی

نام خانوادگی: قاسمپورماهیدشتی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ش 119

شماره نظام: ش 119


تاریخ تائید عضویت:

روناک

نام: روناک


زین العابدینی

نام خانوادگی: زین العابدینی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مینا

نام: مینا


باقری موسوی

نام خانوادگی: باقری موسوی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش930

شماره نظام: ش930


تاریخ تائید عضویت:

اسماعیل

نام: اسماعیل


اسماعیلی

نام خانوادگی: اسماعیلی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش1488

شماره نظام: ش1488


تاریخ تائید عضویت:

زهره

نام: زهره


سپاهی

نام خانوادگی: سپاهی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1830ش

شماره نظام: 1830ش


تاریخ تائید عضویت:

خسرو

نام: خسرو


رزمجو

نام خانوادگی: رزمجو


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش-611

شماره نظام: ش-611


تاریخ تائید عضویت:

سید طاها

نام: سید طاها


شجاع الدین

نام خانوادگی: شجاع الدین


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


576

شماره نظام: 576


تاریخ تائید عضویت:

شيوا

نام: شيوا


فاطمى

نام خانوادگی: فاطمى


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


٣٨٢

شماره نظام: ٣٨٢


تاریخ تائید عضویت:

نوازاله

نام: نوازاله


انجمن

نام خانوادگی: انجمن


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش١٥٤

شماره نظام: ش١٥٤


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


مرادیان

نام خانوادگی: مرادیان


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش978

شماره نظام: ش978


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,106,061

بازدید این صفحه در سال جاری: 81

بازدید این صفحه در ماه جاری: 20

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir