انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1384

آدرس انجمن: تهران، بلوار ارتش، میدان ارتش، انستیتو علوم اعصاب و روان، انجمن علمی روانشناسی نظامی

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: WWW.IRMPA.IR

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 258 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 58 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عبدالله سلطانی نزادعضو هیأت مدیره 1392/01/01
2 خسرو محمدیعضو هیأت مدیره 1392/01/01
3 سید رضا کرمی نیاعضو هیأت مدیره 1392/01/01
4 علی شیخ الاسلامیعضو هیأت مدیره 1392/01/01
5 محمد مجدیانرئیس 1392/01/01
6 امیر محسن راه نجاتدبیر 1392/01/01
7 غلامرضا میرزاییخزانه دار 1392/01/01
8 سیدمجتبی اسلامیبازرس 1392/01/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
2 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
3 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
4 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
5 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
6 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
7 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
8 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
9 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
10 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
11 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
12 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
13 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
14 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
15 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
16 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

یاسر

نام: یاسر


اقبالی

نام خانوادگی: اقبالی


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سامان

نام: سامان


روحی

نام خانوادگی: روحی


روانشناسی تربیتی

رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حافظ

نام: حافظ


ستوده

نام خانوادگی: ستوده


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هما

نام: هما


دانشي

نام خانوادگی: دانشي


مشاوره

رشته تحصیلی: مشاوره


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سيما

نام: سيما


دانشي

نام خانوادگی: دانشي


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

انسیه

نام: انسیه


محمدیاری

نام خانوادگی: محمدیاری


مشاوره

رشته تحصیلی: مشاوره


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضوان

نام: رضوان


قلمبر

نام خانوادگی: قلمبر


مشاوره

رشته تحصیلی: مشاوره


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهرداد

نام: مهرداد


دوستی

نام خانوادگی: دوستی


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

lمعصومه

نام: lمعصومه


روحی پاچه کناری

نام خانوادگی: روحی پاچه کناری


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


جواهری

نام خانوادگی: جواهری


بهداشت روان

رشته تحصیلی: بهداشت روان


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2901

شماره نظام: 2901


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,310,929

بازدید این صفحه در سال جاری: 468

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir