انجمن علمی اندودانسیت های ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: کوی نصر(گیشا) ، پیروزی غربی، پلاک 83 طبقه 4 واحد شمالی کد پستی1447744771

تلفن انجمن: 02188242357

نمابر (Fax) انجمن: 02188242358

سایت انجمن: www.irae.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjomanen@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 46 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 30 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمود

نام: محمود


صفایی یزدی

نام خانوادگی: صفایی یزدی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19984

شماره نظام: 19984


1398/08/16-12:09:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-12:09:15

ايمان

نام: ايمان


موتابها

نام خانوادگی: موتابها


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


110126

شماره نظام: 110126


1398/08/16-10:12:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:12:15

منصور

نام: منصور


جعفرزاده زفره

نام خانوادگی: جعفرزاده زفره


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


85403

شماره نظام: 85403


1398/08/16-10:11:44

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:11:44

رضوان

نام: رضوان


خدادادنژاد

نام خانوادگی: خدادادنژاد


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136476

شماره نظام: 136476


1398/08/16-10:11:05

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:11:05

الهام

نام: الهام


کرمی

نام خانوادگی: کرمی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


141120

شماره نظام: 141120


1398/08/16-10:10:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:10:43

علی

نام: علی


آریامنش

نام خانوادگی: آریامنش


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116367

شماره نظام: 116367


1398/08/16-10:09:54

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:09:54

علی

نام: علی


ممبینی پور

نام خانوادگی: ممبینی پور


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119361

شماره نظام: 119361


1398/08/16-10:09:19

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:09:19

غزال

نام: غزال


صادقي

نام خانوادگی: صادقي


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


59685

شماره نظام: 59685


1398/08/16-10:08:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:08:03

عباس

نام: عباس


مسگرانی

نام خانوادگی: مسگرانی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


95143

شماره نظام: 95143


1398/08/16-10:07:45

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:07:45

علیرضا

نام: علیرضا


قاطع

نام خانوادگی: قاطع


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


1398/08/16-10:07:26

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-10:07:26

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,106,060

بازدید این صفحه در سال جاری: 86

بازدید این صفحه در ماه جاری: 40

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25

بازدید این صفحه در روز جاری: 08

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir