انجمن علمی اندودانتیست های ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: کوی نصر(گیشا) ، پیروزی غربی، پلاک 83 طبقه 4 واحد شمالی کد پستی1447744771

تلفن انجمن: 02188242357

نمابر (Fax) انجمن: 02188242358

سایت انجمن: www.irae.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjomanen@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 241 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست های ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست های ایران


1398/09/21

تاریخ آغاز: 1398/09/21

1398/09/21

تاریخ پایان: 1398/09/21


241

تعداد اعضا: 241

205

تعداد آرا: 205


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

معصومه

نام: معصومه


اسكيني

نام خانوادگی: اسكيني


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132435

شماره نظام: 132435


1398/09/19-17:47:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/19-17:47:40

سید نیما

نام: سید نیما


موسوی نسب مبارکه

نام خانوادگی: موسوی نسب مبارکه


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124761

شماره نظام: 124761


1398/09/19-17:47:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/19-17:47:03

آذر

نام: آذر


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


89013

شماره نظام: 89013


1398/09/19-17:44:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/19-17:44:04

فاطمه

نام: فاطمه


دیباجی

نام خانوادگی: دیباجی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


65518

شماره نظام: 65518


1398/09/19-17:43:18

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/19-17:43:18

مهدی

نام: مهدی


منصف

نام خانوادگی: منصف


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


8160

شماره نظام: 8160


1398/09/18-15:15:01

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/18-15:15:01

سارا

نام: سارا


نامجو

نام خانوادگی: نامجو


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119304

شماره نظام: 119304


1398/09/18-11:34:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/18-11:34:43

محمد

نام: محمد


اثنی عشری

نام خانوادگی: اثنی عشری


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17947

شماره نظام: 17947


1398/09/17-10:52:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/17-10:52:15

فرشید

نام: فرشید


فرقانی

نام خانوادگی: فرقانی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


92106

شماره نظام: 92106


1398/09/17-10:51:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/17-10:51:24

کمال

نام: کمال


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


54475

شماره نظام: 54475


1398/09/16-10:34:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/16-10:34:23

مسعود

نام: مسعود


براتی

نام خانوادگی: براتی


اندودانتیکس

رشته تحصیلی: اندودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31045

شماره نظام: 31045


1398/09/16-10:33:57

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/16-10:33:57

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,103

بازدید این صفحه در سال جاری: 143

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir