انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت

تاریخ تاسیس انجمن: 1372

آدرس انجمن: تهران کوی نصر خیابان شهید علیالی انجمن دندانپزشکی ایران طبقه اول انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران پلاک 83

تلفن انجمن: 02188247869

نمابر (Fax) انجمن: 02188264127

سایت انجمن: www.iaomfr.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: iaomfr@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 179 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شیوا

نام: شیوا


یارمحمدی

نام خانوادگی: یارمحمدی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129624

شماره نظام: 129624


1399/06/29-10:16:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/29-10:16:35

نازمهر

نام: نازمهر


وحدانی

نام خانوادگی: وحدانی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129177

شماره نظام: 129177


1399/06/29-10:17:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/29-10:17:42

مجید

نام: مجید


وفایی

نام خانوادگی: وفایی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


46741

شماره نظام: 46741


1399/06/29-10:17:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/29-10:17:52

ليلا

نام: ليلا


خجسته پور

نام خانوادگی: خجسته پور


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


30825

شماره نظام: 30825


1399/06/27-12:26:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-12:26:21

ضحی

نام: ضحی


صاحب نسق

نام خانوادگی: صاحب نسق


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129230

شماره نظام: 129230


1399/06/27-10:03:55

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-10:03:55

سوده

نام: سوده


محسنی

نام خانوادگی: محسنی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124017

شماره نظام: 124017


1399/06/27-10:04:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-10:04:09

حامد

نام: حامد


ابراهیم نژاد

نام خانوادگی: ابراهیم نژاد


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136333

شماره نظام: 136333


1399/06/27-10:04:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-10:04:20

مهسا

نام: مهسا


معنایی

نام خانوادگی: معنایی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


159188

شماره نظام: 159188


1399/06/27-10:08:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-10:08:13

زنارالسادات

نام: زنارالسادات


ربيعى

نام خانوادگی: ربيعى


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


95426

شماره نظام: 95426


1399/06/27-10:09:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/27-10:09:34

آزاده

نام: آزاده


باقری

نام خانوادگی: باقری


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


79082

شماره نظام: 79082


1399/06/26-13:31:37

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/26-13:31:37

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,030

بازدید این صفحه در سال جاری: 135

بازدید این صفحه در ماه جاری: 48

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir