انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1380

آدرس انجمن: میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه خلیلی شهانقی - پلاک12 - 09123336716 - 09126112648

تلفن انجمن: 02188032039

نمابر (Fax) انجمن: 02189772648

سایت انجمن: www.issch.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Anjoman.hypnosis@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 228 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 482 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 ندا معینعضو هیأت مدیره 1397/02/08
2 مهدی فتحیعضو هیأت مدیره 1380/10/10
3 علی شریفیرئیس 1380/10/10
4 امیرهوشنگ باقری ولوجردیدبیر 1397/02/08
5 عنایت الّه شهیدیخزانه دار 1380/10/10
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1110پرستاریکارشناسیNursing
2 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
3 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
4 1115ماماییکارشناسیMidwifery
5 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
6 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
7 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
8 1122کار درمانیکارشناسیOccupational therapy
9 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
10 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
11 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
12 1129تکنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
13 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
14 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
15 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
16 1142مشاورهکارشناسیConsultation
17 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
18 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
19 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
20 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
21 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
22 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
23 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
24 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
25 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
26 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
27 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
28 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
29 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
30 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
31 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
32 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
33 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
34 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
35 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
36 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
37 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
38 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
39 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
40 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
41 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
42 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
43 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
44 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
45 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
46 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
47 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
48 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
49 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
50 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
51 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
52 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
53 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
54 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
55 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
56 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
57 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
58 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
59 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
60 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
61 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
62 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
63 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
64 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
65 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
66 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
67 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
68 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

هانیه

نام: هانیه


لطفعلی زاده

نام خانوادگی: لطفعلی زاده


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


31636

شماره نظام: 31636


1399/12/24-16:25:45

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/24-16:25:45

فاطمه

نام: فاطمه


رحیمی

نام خانوادگی: رحیمی


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1399/11/23-18:36:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-18:36:29

آرش

نام: آرش


رحمانی

نام خانوادگی: رحمانی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


148749

شماره نظام: 148749


1399/08/10-18:20:14

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-18:20:14

آرش

نام: آرش


منجم

نام خانوادگی: منجم


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/08/10-18:20:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-18:20:08

بهناز

نام: بهناز


عبائی

نام خانوادگی: عبائی


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/12/21-12:31:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/21-12:31:50

مهدی

نام: مهدی


مرآتی فشی

نام خانوادگی: مرآتی فشی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


-

شماره نظام: -


1399/11/23-18:38:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-18:38:28

محمد

نام: محمد


فراهانی

نام خانوادگی: فراهانی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/08/10-18:20:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-18:20:35

مرضیه

نام: مرضیه


هاشمی

نام خانوادگی: هاشمی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/10-18:20:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-18:20:47

یگانه

نام: یگانه


تمیمی

نام خانوادگی: تمیمی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/08/10-18:20:54

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-18:20:54

سجاد

نام: سجاد


طاهرزاده

نام خانوادگی: طاهرزاده


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/06/17-18:13:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/17-18:13:29

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,823

بازدید این صفحه در سال جاری: 84

بازدید این صفحه در ماه جاری: 84

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 30

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir