انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 17 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 28 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
3 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
4 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
5 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
6 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
7 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
8 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
9 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
10 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
11 17195ارتوپدیتخصص 
12 1741پزشكی خانوادهتخصص 
13 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
14 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
15 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
16 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
17 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
18 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
19 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
20 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
21 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
22 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
23 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
24 1723آسیب شناسیتخصصPathology
25 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
26 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
27 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
28 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
29 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
30 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
31 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
32 2156جراحی زانوفلوشیپ 
33 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
34 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
35 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
36 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
37 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
38 2159طب روان تنیفلوشیپ 
39 2019غدد كودكانفوق تخصص 
40 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
41 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
42 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
43 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
44 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
45 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
46 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
47 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
48 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
49 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
50 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
51 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
52 2210MPHدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عادله

نام: عادله


عسکری دیارجانی

نام خانوادگی: عسکری دیارجانی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


130397

شماره نظام: 130397


1398/07/22-07:46:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/22-07:46:04

کلارا

نام: کلارا


غفاری

نام خانوادگی: غفاری


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


37823

شماره نظام: 37823


1398/07/21-06:43:10

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/21-06:43:10

کوشا

نام: کوشا


پورریاحی

نام خانوادگی: پورریاحی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47589

شماره نظام: 47589


1398/07/20-10:46:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/20-10:46:07

آرش

نام: آرش


قنبریان

نام خانوادگی: قنبریان


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


62998

شماره نظام: 62998


1398/07/20-10:46:16

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/20-10:46:16

مجید

نام: مجید


ولی زاده

نام خانوادگی: ولی زاده


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39367

شماره نظام: 39367


1398/07/17-12:17:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/17-12:17:50

هنگامه

نام: هنگامه


عبدی گورابی

نام خانوادگی: عبدی گورابی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110735

شماره نظام: 110735


1398/07/17-12:17:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/17-12:17:59

عطیه

نام: عطیه


آموزگار

نام خانوادگی: آموزگار


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70294

شماره نظام: 70294


1398/07/17-12:18:08

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/17-12:18:08

امیرعباس

نام: امیرعباس


مومنان

نام خانوادگی: مومنان


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


60116

شماره نظام: 60116


1398/07/17-09:14:19

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/17-09:14:19

مهناز

نام: مهناز


طائري

نام خانوادگی: طائري


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


36670

شماره نظام: 36670


1398/07/17-09:16:02

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/17-09:16:02

فریدون

نام: فریدون


عزیزی

نام خانوادگی: عزیزی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1398/07/16-12:49:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/16-12:49:38

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,000,379

بازدید این صفحه در سال جاری: 60

بازدید این صفحه در ماه جاری: 32

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir