انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 56 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 84 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
3 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
4 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
5 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
6 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
7 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
8 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
9 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
10 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
11 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
12 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
13 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
14 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
15 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
16 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
17 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
18 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
19 17195ارتوپدیتخصص 
20 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
21 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
22 1723آسیب شناسیتخصصPathology
23 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
24 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
25 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
26 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
27 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
28 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
29 1741پزشكی خانوادهتخصص 
30 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
31 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
32 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
33 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
34 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
35 2156جراحی زانوفلوشیپ 
36 2159طب روان تنیفلوشیپ 
37 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
38 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
39 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
40 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
41 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
42 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
43 2019غدد كودكانفوق تخصص 
44 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
45 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
46 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
47 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
48 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
49 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
50 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
51 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
52 2210MPHدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شهین

نام: شهین


یاراحمدی

نام خانوادگی: یاراحمدی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28249

شماره نظام: 28249


1399/02/29-08:27:37

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-08:27:37

سید علی

نام: سید علی


صید

نام خانوادگی: صید


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


84116

شماره نظام: 84116


1399/02/17-07:08:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:08:21

میترا

نام: میترا


ظریفکار

نام خانوادگی: ظریفکار


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


48497

شماره نظام: 48497


1399/02/17-07:11:15

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:11:15

علی اکبر

نام: علی اکبر


سیاری

نام خانوادگی: سیاری


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1399/02/17-07:11:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:11:27

بهناز

نام: بهناز


مهدوياني

نام خانوادگی: مهدوياني


پزشکی ورزشی

رشته تحصیلی: پزشکی ورزشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


145873

شماره نظام: 145873


1399/02/17-07:14:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:14:31

علی

نام: علی


بیرجندی

نام خانوادگی: بیرجندی


پزشکی ورزشی

رشته تحصیلی: پزشکی ورزشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


146777

شماره نظام: 146777


1399/02/17-07:16:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:16:34

مريم السادات

نام: مريم السادات


گنجعلي خاني

نام خانوادگی: گنجعلي خاني


پزشکی ورزشی

رشته تحصیلی: پزشکی ورزشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


139153

شماره نظام: 139153


1399/02/17-07:18:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:18:13

سید ضیاء الدین

نام: سید ضیاء الدین


مظهری حسینی

نام خانوادگی: مظهری حسینی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1399/01/26-12:41:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/01/26-12:41:30

علیرضا

نام: علیرضا


خلج

نام خانوادگی: خلج


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/01/26-12:41:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/01/26-12:41:42

زهرا

نام: زهرا


غربی

نام خانوادگی: غربی


روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی: روانشناسی سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/02/17-07:21:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/17-07:21:01

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,400,523

بازدید این صفحه در سال جاری: 31

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir