انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: اصفهان.خیابان شمس ابادی.چهارراه قصر.مجتمع قصر.طبقه دوم.کد پستی 8134776349

تلفن انجمن: 03132337746

نمابر (Fax) انجمن: 03132337746

سایت انجمن: irancytology.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 20 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

امیرحسین

نام: امیرحسین


نوحی

نام خانوادگی: نوحی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


55858

شماره نظام: 55858


1398/05/30-08:11:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/30-08:11:43

محمدرضا

نام: محمدرضا


مخترع

نام خانوادگی: مخترع


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113171

شماره نظام: 113171


1398/05/28-08:00:22

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/28-08:00:22

مریم

نام: مریم


محمدنیااول

نام خانوادگی: محمدنیااول


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


117144

شماره نظام: 117144


1398/05/26-08:20:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/26-08:20:38

مینا

نام: مینا


قدیریان

نام خانوادگی: قدیریان


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/05/24-08:10:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/24-08:10:21

الناز

نام: الناز


بابایی پور

نام خانوادگی: بابایی پور


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132196

شماره نظام: 132196


1398/05/24-08:10:47

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/24-08:10:47

ندا

نام: ندا


کامکار

نام خانوادگی: کامکار


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


95768

شماره نظام: 95768


1398/05/23-08:54:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/23-08:54:27

شکوه

نام: شکوه


مساح

نام خانوادگی: مساح


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


35587

شماره نظام: 35587


1398/05/22-08:56:42

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/22-08:56:42

آذرمیدخت

نام: آذرمیدخت


صالحی

نام خانوادگی: صالحی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


26195

شماره نظام: 26195


1398/05/15-08:38:34

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/15-08:38:34

لطف اله

نام: لطف اله


فولادی

نام خانوادگی: فولادی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


61083

شماره نظام: 61083


1398/05/12-09:36:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/12-09:36:38

سید عزت الله

نام: سید عزت الله


رفیعی علوی

نام خانوادگی: رفیعی علوی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


26915

شماره نظام: 26915


تاریخ تائید عضویت:

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 2,833,112

بازدید این صفحه در سال جاری: 28

بازدید این صفحه در ماه جاری: 28

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir