انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: اصفهان.خیابان شمس ابادی.چهارراه قصر.مجتمع قصر.طبقه دوم.کد پستی 8134776349

تلفن انجمن: 03132337746

نمابر (Fax) انجمن: 03132337746

سایت انجمن: irancytology.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 59 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علیرضا

نام: علیرضا


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


76580

شماره نظام: 76580


1398/09/12-09:09:14

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-09:09:14

مریم

نام: مریم


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/09-08:22:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/09-08:22:50

نازیلا

نام: نازیلا


رستگار راد

نام خانوادگی: رستگار راد


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/08/27-08:02:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/27-08:02:27

مهری

نام: مهری


فقیهی

نام خانوادگی: فقیهی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


11529

شماره نظام: 11529


1398/08/23-07:57:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/23-07:57:50

ماندانا

نام: ماندانا


درگاهی

نام خانوادگی: درگاهی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


55734

شماره نظام: 55734


1398/08/22-10:47:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/22-10:47:59

مریم

نام: مریم


طراوت

نام خانوادگی: طراوت


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/08/20-09:40:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/20-09:40:04

نوشین

نام: نوشین


افشارمقدم

نام خانوادگی: افشارمقدم


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


52484

شماره نظام: 52484


1398/08/20-09:26:51

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/20-09:26:51

آذر

نام: آذر


آذری نجف آباد

نام خانوادگی: آذری نجف آباد


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32390

شماره نظام: 32390


1398/08/20-09:15:33

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/20-09:15:33

مریم

نام: مریم


مهدیزاده بروجنی

نام خانوادگی: مهدیزاده بروجنی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/08/20-09:14:44

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/20-09:14:44

مهین

نام: مهین


لطفی

نام خانوادگی: لطفی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/08/08-08:34:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/08-08:34:27

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,163,967

بازدید این صفحه در سال جاری: 107

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir