انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: بیمارستان کودکان مفید- مرز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

تلفن انجمن: 02122257997

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: http://iscn.org.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 97 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 41 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
4 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
5 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
6 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
7 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد

نام: محمد


رادفر

نام خانوادگی: رادفر


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


14843

شماره نظام: 14843


تاریخ تائید عضویت:

مینو

نام: مینو


سعیدی

نام خانوادگی: سعیدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۹۸۳۵۷

شماره نظام: ۹۸۳۵۷


تاریخ تائید عضویت:

کبری

نام: کبری


مشکینی

نام خانوادگی: مشکینی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


3757

شماره نظام: 3757


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


فتاحی

نام خانوادگی: فتاحی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


6364

شماره نظام: 6364


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


خادمیان

نام خانوادگی: خادمیان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68414

شماره نظام: 68414


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


شمس

نام خانوادگی: شمس


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


35837

شماره نظام: 35837


تاریخ تائید عضویت:

علی اصغر

نام: علی اصغر


زین الدین

نام خانوادگی: زین الدین


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


61922

شماره نظام: 61922


تاریخ تائید عضویت:

مهشید

نام: مهشید


رخشان

نام خانوادگی: رخشان


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


6845

شماره نظام: 6845


تاریخ تائید عضویت:

شهلا

نام: شهلا


اسماعیلی

نام خانوادگی: اسماعیلی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


7464

شماره نظام: 7464


تاریخ تائید عضویت:

اعظم

نام: اعظم


زمانی

نام خانوادگی: زمانی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2028

شماره نظام: 2028


تاریخ تائید عضویت:

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,664,866

بازدید این صفحه در سال جاری: 210

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir