انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: بیمارستان کودکان مفید- مرز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

تلفن انجمن: 02122257997

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: http://iscn.org.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 30 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 55 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
4 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
5 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
6 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
7 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیدمهران

نام: سیدمهران


موحدمحمدی

نام خانوادگی: موحدمحمدی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


126861

شماره نظام: 126861


1400/01/14-12:41:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/01/14-12:41:32

مینو

نام: مینو


سعیدی

نام خانوادگی: سعیدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۹۸۳۵۷

شماره نظام: ۹۸۳۵۷


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


فتاحی

نام خانوادگی: فتاحی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


6364

شماره نظام: 6364


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


شمس

نام خانوادگی: شمس


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


35837

شماره نظام: 35837


تاریخ تائید عضویت:

اعظم

نام: اعظم


زمانی

نام خانوادگی: زمانی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2028

شماره نظام: 2028


تاریخ تائید عضویت:

سمیرا

نام: سمیرا


نفیس پور

نام خانوادگی: نفیس پور


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


صفرزاده

نام خانوادگی: صفرزاده


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22250

شماره نظام: 22250


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


ابوالقاسمی

نام خانوادگی: ابوالقاسمی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهناز

نام: مهناز


میهنی

نام خانوادگی: میهنی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47525

شماره نظام: 47525


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


امیری

نام خانوادگی: امیری


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


106205

شماره نظام: 106205


تاریخ تائید عضویت:

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,843

بازدید این صفحه در سال جاری: 17

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir