انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: بیمارستان کودکان مفید- مرز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

تلفن انجمن: 02122257997

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: http://iscn.org.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 45 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
4 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
5 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
6 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
7 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بهشته

نام: بهشته


النگ

نام خانوادگی: النگ


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40505

شماره نظام: 40505


1400/03/23-09:27:36

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:27:36

فرشته

نام: فرشته


کرباسیان

نام خانوادگی: کرباسیان


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125097

شماره نظام: 125097


1400/03/23-09:27:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:27:40

سید رامین

نام: سید رامین


مدنی

نام خانوادگی: مدنی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108479

شماره نظام: 108479


1400/03/23-09:27:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:27:45

ناصر

نام: ناصر


کلانتری

نام خانوادگی: کلانتری


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20218

شماره نظام: 20218


1400/03/23-09:27:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:27:51

الهام

نام: الهام


طلاچیان

نام خانوادگی: طلاچیان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


33794

شماره نظام: 33794


1400/03/23-09:27:56

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:27:56

کتایون

نام: کتایون


خاتمی قزوینی

نام خانوادگی: خاتمی قزوینی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68731

شماره نظام: 68731


1400/03/02-17:31:38

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-17:31:38

امیر حسین

نام: امیر حسین


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


112666

شماره نظام: 112666


1400/03/02-17:02:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-17:02:51

قمرتاج

نام: قمرتاج


خانبابایی

نام خانوادگی: خانبابایی


ریه كودكان

رشته تحصیلی: ریه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


44355

شماره نظام: 44355


1400/03/02-16:52:21

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-16:52:21

فرید

نام: فرید


ایمان زاده

نام خانوادگی: ایمان زاده


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


22578

شماره نظام: 22578


1400/03/02-16:52:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-16:52:25

نقی

نام: نقی


دارا

نام خانوادگی: دارا


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


72513

شماره نظام: 72513


1400/03/02-16:52:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-16:52:28

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,759

بازدید این صفحه در سال جاری: 159

بازدید این صفحه در ماه جاری: 33

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir