انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران خیابان گار گر شمالی روبروی بیمارستان قلب کوچه مجد سابق{دانش )پلاک 15 دفتر جامعه آزمایشگاهیان

تلفن انجمن: 021 8863 2456

نمابر (Fax) انجمن: 021 8802 0916

سایت انجمن: www.ister.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 5 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 35 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
4 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
5 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
6 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
7 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
8 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
9 1477اکولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
10 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
11 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
12 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
13 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
14 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
15 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
16 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نوشین

نام: نوشین


آذری

نام خانوادگی: آذری


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

پدرام

نام: پدرام


ملک پوری

نام خانوادگی: ملک پوری


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدامین

نام: محمدامین


احمدی فقیه

نام خانوادگی: احمدی فقیه


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

دردی

نام: دردی


قوجق

نام خانوادگی: قوجق


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1624

شماره نظام: 1624


تاریخ تائید عضویت:

سید مهدی

نام: سید مهدی


میرهاشمی

نام خانوادگی: میرهاشمی


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-2250

شماره نظام: آ-2250


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,098

بازدید این صفحه در سال جاری: 123

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir