انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: :تهران.میدان فاطمی٫خ جویبار،ک غفاری غربی،پلاک35،مجتمع آناهیتا طبقه دوم،واحد23

تلفن انجمن: 88950157

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: ircps.healthcare

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ircps.healthcare

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 89 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 امیر کشوریعضو هیأت مدیره 1397/06/30 1399/08/20
2 سامان ستوده نیاعضو علی البدل 1397/07/18 1399/08/20
3 مهدی عالم رجبیعضو هیأت مدیره 1397/07/20 1399/08/20
4 رسول عزیزیرئیس 1397/06/21
5 حسین یوسف فامعضو هیأت مدیره 1397/07/18 1399/08/20
6 فریدون نعناییبازرس 1397/07/18 1399/08/20
7 احمد ایزدپناهعضو هیأت مدیره 1397/06/30 1399/12/02
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
3 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
4 17165رادیوانكولوژیتخصص 
5 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
6 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
7 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
8 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
9 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
10 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
11 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
12 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فایز

نام: فایز


فرزام نیا

نام خانوادگی: فرزام نیا


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


107788

شماره نظام: 107788


1399/12/02-17:42:45

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-17:42:45

محسن

نام: محسن


پاکزاد

نام خانوادگی: پاکزاد


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


105563

شماره نظام: 105563


1399/12/02-17:42:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-17:42:52

میرمحسن

نام: میرمحسن


طغرائی

نام خانوادگی: طغرائی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120597

شماره نظام: 120597


1399/12/02-17:43:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-17:43:00

مريم

نام: مريم


پناهى

نام خانوادگی: پناهى


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


115400

شماره نظام: 115400


1399/12/02-17:43:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-17:43:06

علی

نام: علی


علی فتاحی

نام خانوادگی: علی فتاحی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113837

شماره نظام: 113837


1399/12/02-17:43:12

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-17:43:12

علیرضا

نام: علیرضا


امیربیگی

نام خانوادگی: امیربیگی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


98632

شماره نظام: 98632


1399/11/25-13:47:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/25-13:47:35

محسن

نام: محسن


کلهر

نام خانوادگی: کلهر


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


91676

شماره نظام: 91676


1399/11/25-13:47:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/25-13:47:47

مسعود

نام: مسعود


صیادی شهرکی

نام خانوادگی: صیادی شهرکی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


102105

شماره نظام: 102105


1399/11/25-13:47:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/25-13:47:53

محمود

نام: محمود


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


137526

شماره نظام: 137526


1399/11/25-13:47:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/25-13:47:59

وحید

نام: وحید


معتمدی

نام خانوادگی: معتمدی


جراحی كولوركتال

رشته تحصیلی: جراحی كولوركتال


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


79542

شماره نظام: 79542


1399/09/19-06:50:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/19-06:50:08

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,801,318

بازدید این صفحه در سال جاری: 412

بازدید این صفحه در ماه جاری: 71

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir