انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 73 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
3 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
4 17165رادیوانكولوژیتخصص 
5 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
6 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
7 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
8 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
9 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
10 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,221

بازدید این صفحه در سال جاری: 69

بازدید این صفحه در ماه جاری: 20

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir