انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: :تهران.میدان فاطمی٫خ جویبار،ک غفاری غربی،پلاک35،مجتمع آناهیتا طبقه دوم،واحد23

تلفن انجمن: 88950157

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: ircps.healthcare

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ircps.healthcare

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 92 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی عالم رجبیعضو هیأت مدیره 1397/07/20 1399/08/20
2 حسین یوسف فامعضو هیأت مدیره 1397/07/18 1399/08/20
3 احمد ایزدپناهعضو هیأت مدیره 1397/06/30 1399/12/02
4 امیر کشوریعضو هیأت مدیره 1397/06/30 1399/08/20
5 رسول عزیزیرئیس 1397/06/21
6 سامان ستوده نیاعضو علی البدل 1397/07/18 1399/08/20
7 فریدون نعناییبازرس 1397/07/18 1399/08/20
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران


1400/02/24

تاریخ آغاز: 1400/02/24

1400/02/24

تاریخ پایان: 1400/02/24


90

تعداد اعضا: 90

74

تعداد آرا: 74


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
2 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

یاسمن

نام: یاسمن


شریعتی

نام خانوادگی: شریعتی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136220

شماره نظام: 136220


1400/03/04-22:59:26

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/04-22:59:26

شاهین

نام: شاهین


خدائی

نام خانوادگی: خدائی


جراحی كولوركتال

رشته تحصیلی: جراحی كولوركتال


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


124254

شماره نظام: 124254


1400/03/04-22:59:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/04-22:59:32

سعید

نام: سعید


درخشانی

نام خانوادگی: درخشانی


جراحی كولوركتال

رشته تحصیلی: جراحی كولوركتال


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


28629

شماره نظام: 28629


1400/02/21-22:27:23

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/21-22:27:23

مهيار

نام: مهيار


روحاني

نام خانوادگی: روحاني


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


88697

شماره نظام: 88697


1400/02/21-22:21:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/21-22:21:45

مهدی

نام: مهدی


تولایی

نام خانوادگی: تولایی


جراحی كولوركتال

رشته تحصیلی: جراحی كولوركتال


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


133437

شماره نظام: 133437


1400/02/21-22:21:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/21-22:21:58

محمد محسن

نام: محمد محسن


مغاری

نام خانوادگی: مغاری


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


46795

شماره نظام: 46795


1400/02/19-12:12:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/19-12:12:53

مهدی

نام: مهدی


کیال

نام خانوادگی: کیال


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


130021

شماره نظام: 130021


1400/02/19-12:13:00

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/19-12:13:00

فرید

نام: فرید


علمی صدر

نام خانوادگی: علمی صدر


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


141624

شماره نظام: 141624


1400/02/19-12:13:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/19-12:13:07

حسین

نام: حسین


عرب احمدی

نام خانوادگی: عرب احمدی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


92574

شماره نظام: 92574


1400/02/19-12:13:12

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/19-12:13:12

علی

نام: علی


زاهدیان

نام خانوادگی: زاهدیان


جراحی كولوركتال

رشته تحصیلی: جراحی كولوركتال


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


94993

شماره نظام: 94993


1400/02/18-10:27:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/18-10:27:47

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,329

بازدید این صفحه در سال جاری: 455

بازدید این صفحه در ماه جاری: 38

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir