انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: 02122663217

نمابر (Fax) انجمن: 02122663217

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 7 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 22 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمدرضا

نام: محمدرضا


دهقانی

نام خانوادگی: دهقانی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


47606

شماره نظام: 47606


تاریخ تائید عضویت:

امير

نام: امير


اصلاني

نام خانوادگی: اصلاني


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


100834

شماره نظام: 100834


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


اسديان راد

نام خانوادگی: اسديان راد


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


٧٦٧٣٦

شماره نظام: ٧٦٧٣٦


تاریخ تائید عضویت:

سعید

نام: سعید


اورعی

نام خانوادگی: اورعی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بابک

نام: بابک


کاظمی

نام خانوادگی: کاظمی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


43410

شماره نظام: 43410


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


الستى

نام خانوادگی: الستى


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


66131

شماره نظام: 66131


تاریخ تائید عضویت:

علی پاشا

نام: علی پاشا


میثمی

نام خانوادگی: میثمی


پزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


68487

شماره نظام: 68487


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,337

بازدید این صفحه در سال جاری: 128

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir