انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 520 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 79 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران


1397/08/28

تاریخ آغاز: 1397/08/28

1397/08/28

تاریخ پایان: 1397/08/28


519

تعداد اعضا: 519

412

تعداد آرا: 412


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسین

نام: حسین


نظرپور

نام خانوادگی: نظرپور


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


67451

شماره نظام: 67451


تاریخ تائید عضویت:

فرانک

نام: فرانک


رختابناک

نام خانوادگی: رختابناک


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

عباسعلی

نام: عباسعلی


مقدم

نام خانوادگی: مقدم


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


مشاری

نام خانوادگی: مشاری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدتقی

نام: محمدتقی


بیک محمدی

نام خانوادگی: بیک محمدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


ربانیان

نام خانوادگی: ربانیان


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


وثوقیان

نام خانوادگی: وثوقیان


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


افصحی

نام خانوادگی: افصحی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مريم

نام: مريم


مخلوق

نام خانوادگی: مخلوق


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


٨٧١٥٧

شماره نظام: ٨٧١٥٧


تاریخ تائید عضویت:

مجيد

نام: مجيد


عبدوي آذر شربياني

نام خانوادگی: عبدوي آذر شربياني


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


55749

شماره نظام: 55749


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,468,348

بازدید این صفحه در سال جاری: 68

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir