انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: تهران- کوی نصر-خیابان شهید علیالی غربی-پلاک90

تلفن انجمن: 09396301875

نمابر (Fax) انجمن: 02188289256-9

سایت انجمن: www.oralpathology.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 74 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 7 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 پویان امینی شکیبعضو هیأت مدیره 1397/05/25
2 سودابه سرگلزائیعضو هیأت مدیره 1396/11/10
3 دنیا صدریرئیس 1397/05/25
4 غلامرضا جهانشاهینایب رئیس 1397/05/25
5 مژگان قاضىخزانه دار 1396/11/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران


1396/09/23

تاریخ آغاز: 1396/09/23

1396/09/23

تاریخ پایان: 1396/09/23


74

تعداد اعضا: 74

60

تعداد آرا: 60


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

پریسا

نام: پریسا


کردونی خوزستانی

نام خانوادگی: کردونی خوزستانی


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132601

شماره نظام: 132601


تاریخ تائید عضویت:

لاله

نام: لاله


ناظمی

نام خانوادگی: ناظمی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


134667

شماره نظام: 134667


تاریخ تائید عضویت:

نفیسه

نام: نفیسه


شاملو

نام خانوادگی: شاملو


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


95716

شماره نظام: 95716


تاریخ تائید عضویت:

سارا

نام: سارا


امان پور

نام خانوادگی: امان پور


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


106949

شماره نظام: 106949


تاریخ تائید عضویت:

شیرین

نام: شیرین


سراوانی

نام خانوادگی: سراوانی


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


110193

شماره نظام: 110193


تاریخ تائید عضویت:

صديقه

نام: صديقه


خيرانديش

نام خانوادگی: خيرانديش


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


شهابی نژاد

نام خانوادگی: شهابی نژاد


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


108974

شماره نظام: 108974


تاریخ تائید عضویت:

یوسف

نام: یوسف


جانباز

نام خانوادگی: جانباز


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121338

شماره نظام: 121338


تاریخ تائید عضویت:

وحید

نام: وحید


اسماعیلی

نام خانوادگی: اسماعیلی


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


115336

شماره نظام: 115336


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


لطفی

نام خانوادگی: لطفی


آسیب شناسی دهان و فك و صورت

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


65488

شماره نظام: 65488


تاریخ تائید عضویت:

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,027

بازدید این صفحه در سال جاری: 183

بازدید این صفحه در ماه جاری: 31

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir