انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 55 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
2 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
3 2143دردفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مريم

نام: مريم


پوربحري

نام خانوادگی: پوربحري


درد

رشته تحصیلی: درد


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


90059

شماره نظام: 90059


1399/07/14-21:52:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/14-21:52:51

منصور

نام: منصور


سلطان زاده

نام خانوادگی: سلطان زاده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/07/14-22:04:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/14-22:04:58

گلاره

نام: گلاره


بی آزار

نام خانوادگی: بی آزار


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


98914

شماره نظام: 98914


تاریخ تائید عضویت:

امید

نام: امید


قوامی

نام خانوادگی: قوامی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


75569

شماره نظام: 75569


تاریخ تائید عضویت:

طیبه

نام: طیبه


سید صالحی

نام خانوادگی: سید صالحی


درد

رشته تحصیلی: درد


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


51592

شماره نظام: 51592


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


علیزاده

نام خانوادگی: علیزاده


درد

رشته تحصیلی: درد


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


50373

شماره نظام: 50373


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


فرهمند راد

نام خانوادگی: فرهمند راد


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


112282

شماره نظام: 112282


تاریخ تائید عضویت:

افشین

نام: افشین


صمدی

نام خانوادگی: صمدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۷۰۴۹۹

شماره نظام: ۷۰۴۹۹


تاریخ تائید عضویت:

مهرداد

نام: مهرداد


اعوانی

نام خانوادگی: اعوانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


26262

شماره نظام: 26262


تاریخ تائید عضویت:

امیر

نام: امیر


ضرغامی

نام خانوادگی: ضرغامی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


121560

شماره نظام: 121560


تاریخ تائید عضویت:

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,954,616

بازدید این صفحه در سال جاری: 43

بازدید این صفحه در ماه جاری: 18

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir