انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی 1419733171، صندوق پستی 6459

تلفن انجمن: 021-66927171

نمابر (Fax) انجمن: 021-66904252

سایت انجمن: http://phenoir.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 111 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 93 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شهرزاد غیاثوندیانرئیس 1397/08/01
2 علیرضا نیکبخت نصرآبادینایب رئیس 1397/08/01
3 حمید پیرویخزانه دار 1397/08/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران


1397/06/26

تاریخ آغاز: 1397/06/26

1397/06/26

تاریخ پایان: 1397/06/26


32

تعداد اعضا: 32

20

تعداد آرا: 20


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
2 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
3 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
4 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
5 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
6 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
7 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
8 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
9 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
10 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
11 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
12 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
13 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
14 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
15 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
16 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
17 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
18 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
19 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
20 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
21 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
22 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
23 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
24 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
25 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
26 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
27 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
28 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
29 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
30 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
31 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
32 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
33 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
34 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
35 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
36 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
37 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
38 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
39 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
40 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
41 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
42 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
43 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
44 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
45 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
46 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
47 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
48 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
49 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
50 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
51 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
52 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
53 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
54 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
55 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
56 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
57 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
58 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
59 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
60 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
61 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
62 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
63 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
64 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
65 1962توکسین های میکروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
66 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
67 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
68 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
69 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
70 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
71 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
72 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
73 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
74 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
75 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
76 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
77 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
78 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
79 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
80 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
81 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
82 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
83 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
84 1983تاریخ علوم پزشکیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
85 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
86 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
87 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
88 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
89 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
90 19941مهندسی پزشکی - رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
91 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
92 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
93 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
94 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
95 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
96 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
97 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
98 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
99 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
100 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
101 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
102 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
103 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
104 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
105 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
106 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
107 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
108 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
109 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
110 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
111 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
112 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
113 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
114 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
115 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
116 1723آسیب شناسیتخصصPathology
117 1724رادیولوژیتخصصRadiology
118 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
119 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
120 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
121 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
122 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
123 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
124 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
125 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
126 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
127 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
128 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
129 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
130 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
131 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
132 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
133 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
134 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
135 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
136 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
137 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
138 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
139 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
140 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
141 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
142 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
143 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
144 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
145 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
146 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
147 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
148 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
149 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
150 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
151 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
152 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
153 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
154 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


کافی

نام خانوادگی: کافی


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


13886

شماره نظام: 13886


1398/06/06-15:20:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:20:24

بنیامین

نام: بنیامین


صابریان

نام خانوادگی: صابریان


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1

شماره نظام: 1


1398/06/06-15:21:32

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:21:32

سایه

نام: سایه


پرخیده

نام خانوادگی: پرخیده


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


86062

شماره نظام: 86062


1398/06/06-15:22:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:22:43

حسین

نام: حسین


قاسمی مقدم

نام خانوادگی: قاسمی مقدم


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


125314

شماره نظام: 125314


1398/06/06-15:23:41

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:23:41

منصوره

نام: منصوره


حقوقی

نام خانوادگی: حقوقی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


77969

شماره نظام: 77969


1398/06/06-15:24:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:24:25

آزیتا

نام: آزیتا


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/06/06-15:25:19

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:25:19

عبدالحسین

نام: عبدالحسین


روح الامینی نجف آبادی

نام خانوادگی: روح الامینی نجف آبادی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


2251

شماره نظام: 2251


1398/06/06-15:26:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:26:15

آسیه

نام: آسیه


نمازی

نام خانوادگی: نمازی


سلامت و رفاه اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت و رفاه اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/06/06-15:27:05

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:27:05

مهتا فاطمه

نام: مهتا فاطمه


بصیر

نام خانوادگی: بصیر


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


35679

شماره نظام: 35679


1398/06/06-15:27:52

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:27:52

محمود

نام: محمود


مقیمی

نام خانوادگی: مقیمی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


37569

شماره نظام: 37569


1398/06/06-15:28:39

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/06-15:28:39

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,101

بازدید این صفحه در سال جاری: 191

بازدید این صفحه در ماه جاری: 28

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir