انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 282 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 9 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران


1400/03/09

تاریخ آغاز: 1400/03/09

1400/03/09

تاریخ پایان: 1400/03/09


282

تعداد اعضا: 282

240

تعداد آرا: 240


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران


1399/03/06

تاریخ آغاز: 1399/03/06

1399/03/06

تاریخ پایان: 1399/03/06


254

تعداد اعضا: 254

236

تعداد آرا: 236


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 17165رادیوانكولوژیتخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فرید

نام: فرید


نژاددادگر

نام خانوادگی: نژاددادگر


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


66148

شماره نظام: 66148


1400/03/07-16:46:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/07-16:46:19

غلامحسن

نام: غلامحسن


حسین زاد اشكيكى

نام خانوادگی: حسین زاد اشكيكى


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


58810

شماره نظام: 58810


1400/03/07-12:31:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/07-12:31:51

غلام رضا

نام: غلام رضا


احتجاب

نام خانوادگی: احتجاب


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


51146

شماره نظام: 51146


1400/03/07-12:32:01

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/07-12:32:01

مهدیه

نام: مهدیه


دیانی

نام خانوادگی: دیانی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


99146

شماره نظام: 99146


1400/03/04-09:08:05

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/04-09:08:05

معصومه

نام: معصومه


سجادی راد

نام خانوادگی: سجادی راد


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125713

شماره نظام: 125713


1400/03/07-12:27:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/07-12:27:45

مسعود

نام: مسعود


ایاز

نام خانوادگی: ایاز


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


26370

شماره نظام: 26370


1400/03/04-09:07:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/04-09:07:55

ریحانه

نام: ریحانه


نوری

نام خانوادگی: نوری


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129029

شماره نظام: 129029


1400/03/03-09:32:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/03-09:32:16

فریبا

نام: فریبا


جوزیان

نام خانوادگی: جوزیان


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101374

شماره نظام: 101374


1400/03/03-09:32:27

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/03-09:32:27

مهشید

نام: مهشید


عباسی

نام خانوادگی: عباسی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


137252

شماره نظام: 137252


1400/03/03-09:32:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/03-09:32:40

فرزانه

نام: فرزانه


نیکوبین

نام خانوادگی: نیکوبین


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113771

شماره نظام: 113771


1400/03/03-09:32:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/03-09:32:44

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,435

بازدید این صفحه در سال جاری: 173

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir