انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1388

آدرس انجمن: گاندی شمالی - خ برادران شریفی- پلاک 14-زنگ 4

تلفن انجمن: 02188783761

نمابر (Fax) انجمن: 02188783760

سایت انجمن: www.irsod.net

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 468 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 20 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی اصیلیان مهابادیعضو هیأت مدیره 1394/03/03
2 فرهاد هنجنیرئیس 1396/10/11
3 محمد علی نیلفروش زادهنایب رئیس 1396/10/11
4 سید محمد گلشنیدبیر 1394/03/03
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران


1397/11/10

تاریخ آغاز: 1397/11/10

1397/11/10

تاریخ پایان: 1397/11/10


478

تعداد اعضا: 478

262

تعداد آرا: 262


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فیروز

نام: فیروز


فیروزیان

نام خانوادگی: فیروزیان


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سیده زهره

نام: سیده زهره


سیدی

نام خانوادگی: سیدی


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


118730

شماره نظام: 118730


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


دلاور

نام خانوادگی: دلاور


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


12060

شماره نظام: 12060


تاریخ تائید عضویت:

جواد

نام: جواد


گل چای

نام خانوادگی: گل چای


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17419

شماره نظام: 17419


تاریخ تائید عضویت:

کامبیز

نام: کامبیز


ماهوتی

نام خانوادگی: ماهوتی


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

داريوش

نام: داريوش


اكبري

نام خانوادگی: اكبري


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


٧٢٣٢٨

شماره نظام: ٧٢٣٢٨


تاریخ تائید عضویت:

محمد رضا

نام: محمد رضا


صفاری

نام خانوادگی: صفاری


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


50984

شماره نظام: 50984


تاریخ تائید عضویت:

محمدعلی

نام: محمدعلی


مژدهی

نام خانوادگی: مژدهی


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


15327

شماره نظام: 15327


تاریخ تائید عضویت:

فروغ

نام: فروغ


قائدی

نام خانوادگی: قائدی


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


139639

شماره نظام: 139639


تاریخ تائید عضویت:

مهرشاد

نام: مهرشاد


رابط

نام خانوادگی: رابط


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,102

بازدید این صفحه در سال جاری: 231

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir