انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میذان ونک، روبروی خیابان دهم، ساختمان 790، واحد 12

تلفن انجمن: 00982166430849

نمابر (Fax) انجمن: 00982166912653

سایت انجمن: www.transplant.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 336 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 148 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران


1397/02/20

تاریخ آغاز: 1397/02/20

1397/02/20

تاریخ پایان: 1397/02/20


332

تعداد اعضا: 332

171

تعداد آرا: 171


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
4 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
5 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
6 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
7 1723آسیب شناسیتخصصPathology
8 1724رادیولوژیتخصصRadiology
9 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
10 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
11 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
12 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
13 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
14 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
15 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
16 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
17 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
18 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
19 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
20 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
21 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
22 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
23 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
24 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
25 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
26 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
27 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
28 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
29 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
30 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علي محمد

نام: علي محمد


خيرانديش

نام خانوادگی: خيرانديش


جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


25199

شماره نظام: 25199


تاریخ تائید عضویت:

ولي الله

نام: ولي الله


دهقاني اشكذري

نام خانوادگی: دهقاني اشكذري


جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17357

شماره نظام: 17357


تاریخ تائید عضویت:

نکیسا

نام: نکیسا


رسایی

نام خانوادگی: رسایی


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85827

شماره نظام: 85827


تاریخ تائید عضویت:

سیدجلیل

نام: سیدجلیل


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سامان

نام: سامان


نیک اقبالیان

نام خانوادگی: نیک اقبالیان


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


63959

شماره نظام: 63959


تاریخ تائید عضویت:

یدالله

نام: یدالله


شکیبا

نام خانوادگی: شکیبا


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

جمشید

نام: جمشید


روزبه

نام خانوادگی: روزبه


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بابک

نام: بابک


هادیان

نام خانوادگی: هادیان


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


81856

شماره نظام: 81856


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


دیالمه

نام خانوادگی: دیالمه


جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119347

شماره نظام: 119347


تاریخ تائید عضویت:

آرش

نام: آرش


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,188

بازدید این صفحه در سال جاری: 57

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir