انجمن علمی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران، بیمارستان شریعتی، ساختمان سل تراپی (سلول درمانی)، طبقه دوم

تلفن انجمن: 021-88357017

نمابر (Fax) انجمن: 021-88004140

سایت انجمن: www.ishsct.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: ismoh.congress@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 177 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی تبراییبازرس علی البدل 1394/02/24
2 اردشیر قوام زادهعضو هیأت مدیره 1394/02/24
3 عباس حاجی فتحعلیعضو هیأت مدیره 1394/02/24
4 کامران علی مقدمخزانه دار 1394/02/24
5 امیرعلی حمیدیهدبیر 1394/02/24
6 مهشید مهدیزادهعضو علی البدل 1394/02/24
7 سیدرضا صفائی نودهیعضو هیأت مدیره 1394/02/24
8 مهرداد پایندهعضو علی البدل 1394/02/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران


1398/07/17

تاریخ آغاز: 1398/07/17

1398/07/17

تاریخ پایان: 1398/07/17


122

تعداد اعضا: 122

75

تعداد آرا: 75


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
2 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
3 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
4 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
5 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
6 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ابوالفضل

نام: ابوالفضل


خلفي نژاد

نام خانوادگی: خلفي نژاد


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


120139

شماره نظام: 120139


1398/09/14-07:29:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/14-07:29:53

افشين

نام: افشين


طبائی

نام خانوادگی: طبائی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


٤٠٢٨٣

شماره نظام: ٤٠٢٨٣


1398/09/04-11:03:51

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/04-11:03:51

نسرین

نام: نسرین


غلامی

نام خانوادگی: غلامی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


116701

شماره نظام: 116701


1398/08/26-08:22:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/26-08:22:46

علی

نام: علی


نعمتی

نام خانوادگی: نعمتی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


63239

شماره نظام: 63239


1398/08/20-08:31:34

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/20-08:31:34

رضا

نام: رضا


آقابزرگی

نام خانوادگی: آقابزرگی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


86351

شماره نظام: 86351


1398/08/19-11:17:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-11:17:40

وحید

نام: وحید


معاضد

نام خانوادگی: معاضد


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36512

شماره نظام: 36512


1398/08/19-09:15:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-09:15:25

بهجت

نام: بهجت


کلانتری خاندانی

نام خانوادگی: کلانتری خاندانی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


50430

شماره نظام: 50430


1398/08/19-09:15:45

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-09:15:45

مهدی

نام: مهدی


میربلوک

نام خانوادگی: میربلوک


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36553

شماره نظام: 36553


1398/08/19-09:15:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-09:15:55

ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم


اللهیاری

نام خانوادگی: اللهیاری


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


60882

شماره نظام: 60882


1398/08/19-09:16:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-09:16:03

محسن

نام: محسن


صدیق شمسی

نام خانوادگی: صدیق شمسی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


123740

شماره نظام: 123740


1398/08/16-08:01:29

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-08:01:29

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,163,953

بازدید این صفحه در سال جاری: 92

بازدید این صفحه در ماه جاری: 10

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir