انجمن علمی جراحان مفصل ران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران-خیابان مطهری- خیابان عبادی-بیمارستان توس

تلفن انجمن: 021-88714891

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: hipsociety.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 41 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 31 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فرامرز قیاقیعضو هیأت مدیره 1393/06/29
2 داریوش گوران سوادکوهیدبیر 1393/06/29
3 بابک سیاوشیعضو هیأت مدیره 1393/06/29
4 منوچهر وحید فرهمندیرئیس 1393/06/29
5 سید محمد جزایریعضو هیأت مدیره 1393/06/29
6 مسعود نوروزینایب رئیس 1393/06/29
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

منصور

نام: منصور


ابوالقاسمیان

نام خانوادگی: ابوالقاسمیان


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


80728

شماره نظام: 80728


1399/09/01-18:04:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:04:07

کاوه

نام: کاوه


قرنی زاده

نام خانوادگی: قرنی زاده


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


84836

شماره نظام: 84836


1399/09/01-18:05:44

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:05:44

حمید

نام: حمید


زنگنه

نام خانوادگی: زنگنه


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


68146

شماره نظام: 68146


1399/09/01-18:06:16

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:06:16

مسعود

نام: مسعود


شایسته آذر

نام خانوادگی: شایسته آذر


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24391

شماره نظام: 24391


1399/09/01-18:07:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:07:00

کامبیز

نام: کامبیز


پروین

نام خانوادگی: پروین


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


18127

شماره نظام: 18127


1399/09/01-18:07:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:07:29

امید

نام: امید


شاهپری

نام خانوادگی: شاهپری


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


108238

شماره نظام: 108238


تاریخ تائید عضویت:

فرزان

نام: فرزان


کشانیان

نام خانوادگی: کشانیان


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22257

شماره نظام: 22257


1399/09/01-18:09:54

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:09:54

علیرضا

نام: علیرضا


فاضلی منش

نام خانوادگی: فاضلی منش


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48312

شماره نظام: 48312


تاریخ تائید عضویت:

محمد حسن

نام: محمد حسن


فرشاد

نام خانوادگی: فرشاد


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27520

شماره نظام: 27520


تاریخ تائید عضویت:

حمید

نام: حمید


روشندل

نام خانوادگی: روشندل


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


134484

شماره نظام: 134484


1399/09/01-18:10:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/01-18:10:51

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,652

بازدید این صفحه در سال جاری: 70

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir