انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- خیابان پورسینا- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران- ساختمان سبز- طبقه همکف شرقی

تلفن انجمن: 02142933190

نمابر (Fax) انجمن: 02188981393

سایت انجمن: www.issme.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: issment@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 99 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
2 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سحر

نام: سحر


آذرمی

نام خانوادگی: آذرمی


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


96157

شماره نظام: 96157


1398/11/29-08:12:17

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/29-08:12:17

مریم

نام: مریم


توسلی

نام خانوادگی: توسلی


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:27:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:27:50

مجتبی

نام: مجتبی


بک محمدی

نام خانوادگی: بک محمدی


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:27:54

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:27:54

الهام

نام: الهام


جهانی فرد

نام خانوادگی: جهانی فرد


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:01:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:01:38

حمیده

نام: حمیده


عدالت

نام خانوادگی: عدالت


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:01:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:01:43

عطیه

نام: عطیه


رفیع نژاد

نام خانوادگی: رفیع نژاد


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:01:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:01:48

محمد

نام: محمد


سیستانی زاده

نام خانوادگی: سیستانی زاده


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-16:01:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-16:01:53

فاطمه

نام: فاطمه


سمتی

نام خانوادگی: سمتی


حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/28-07:03:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/28-07:03:48

غلامحسین

نام: غلامحسین


شهرکی

نام خانوادگی: شهرکی


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/11/27-17:47:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/27-17:47:21

مهدی

نام: مهدی


بدخشان

نام خانوادگی: بدخشان


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1398/11/27-15:33:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/27-15:33:49

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,604

بازدید این صفحه در سال جاری: 62

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir