انجمن علمی داروسازان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران سهروردی شمالی خیابان پالیزی(شهیدقندی)-ساختمان پالیز- پلاک 76- طبقه 5- واحد 16-کد پستی:1554843411

تلفن انجمن: 02188515830-31

نمابر (Fax) انجمن: 02188515829

سایت انجمن: www.ispha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 9 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 35 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سید علی سبحانیانعضو هیأت مدیره 1393/11/26
2 محمدرضا پورشوشتریرئیس 1393/11/26
3 مسعود جلالخزانه دار 1393/11/26
4 فرشاد هاشمیاننایب رئیس 1393/11/26
5 میثم خانلربیکعضو هیأت مدیره 1393/11/26
6 عباس کبریایی زادهعضو هیأت مدیره 1393/11/26
7 علی رزازانعضو هیأت مدیره 1393/11/26
8 سید حمید خوئیدبیر 1393/11/26
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
2 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
3 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
4 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمدرضا

نام: محمدرضا


پورشوشتری

نام خانوادگی: پورشوشتری


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


5714-د

شماره نظام: 5714-د


تاریخ تائید عضویت:

میثم

نام: میثم


خانلربیک

نام خانوادگی: خانلربیک


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


17051-د

شماره نظام: 17051-د


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


رزازان

نام خانوادگی: رزازان


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


12148-د

شماره نظام: 12148-د


تاریخ تائید عضویت:

عباس

نام: عباس


کبریایی زاده

نام خانوادگی: کبریایی زاده


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


3932-د

شماره نظام: 3932-د


تاریخ تائید عضویت:

سید علی

نام: سید علی


سبحانیان

نام خانوادگی: سبحانیان


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


10640-د

شماره نظام: 10640-د


تاریخ تائید عضویت:

مسعود

نام: مسعود


جلال

نام خانوادگی: جلال


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


5331-د

شماره نظام: 5331-د


تاریخ تائید عضویت:

بهرام فریبرز

نام: بهرام فریبرز


فرساد

نام خانوادگی: فرساد


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


3408-د

شماره نظام: 3408-د


تاریخ تائید عضویت:

فرشاد

نام: فرشاد


هاشمیان

نام خانوادگی: هاشمیان


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


6823-د

شماره نظام: 6823-د


تاریخ تائید عضویت:

سید حمید

نام: سید حمید


خوئی

نام خانوادگی: خوئی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


12794-د

شماره نظام: 12794-د


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,615,515

بازدید این صفحه در سال جاری: 149

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir