انجمن علمی راینولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: کارگرشمالی(امیرآباد)بالاتراز خ فاطمی نرسیده به پمپ بنزین پ 1637

تلفن انجمن: 0218895395

نمابر (Fax) انجمن: 02188950395

سایت انجمن: iranianrhinologicsociety.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 9 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 110 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
2 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
3 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سونیا

نام: سونیا


صادق

نام خانوادگی: صادق


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129104

شماره نظام: 129104


1398/05/19-12:20:32

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/19-12:20:32

محمدحسین

نام: محمدحسین


برادران فر

نام خانوادگی: برادران فر


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29177

شماره نظام: 29177


تاریخ تائید عضویت:

سید بهزاد

نام: سید بهزاد


پوستی

نام خانوادگی: پوستی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ابراهیم

نام: ابراهیم


رزم پا

نام خانوادگی: رزم پا


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20464

شماره نظام: 20464


تاریخ تائید عضویت:

هوشنگ

نام: هوشنگ


زادان فرخ

نام خانوادگی: زادان فرخ


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سعید

نام: سعید


عباس زاده

نام خانوادگی: عباس زاده


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ابوالحسن

نام: ابوالحسن


قیصری

نام خانوادگی: قیصری


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سيد علیرضا

نام: سيد علیرضا


مصباحی

نام خانوادگی: مصباحی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بیژن

نام: بیژن


نقیب زاده

نام خانوادگی: نقیب زاده


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


18315

شماره نظام: 18315


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,143

بازدید این صفحه در سال جاری: 255

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir