انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 36 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1019ماماییکاردانیMidwifery
2 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
3 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
4 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
5 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
6 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
7 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,504,831

بازدید این صفحه در سال جاری: 84

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir