انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: انتهای کارگر شمالی - روبروی دانشکده تربیت بدنی مرکز رشد و فن آوری داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن انجمن: 021-88009440

نمابر (Fax) انجمن: 021-88009440

سایت انجمن: www.crsiran.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 50 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 49 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مرتضی رفیعی تهرانیرئیس 1392/00/00
2 فاطمه اطیابیعضو علی البدل 1392/00/00
3 عسل میرمحمدصادقیعضو هیأت مدیره 1392/00/00
4 فريد دركوشعضو هیأت مدیره 1392/00/00
5 زهره محمدیعضو علی البدل 1392/00/00
6 نرسی جعفریبازرس علی البدل 1392/00/00
7 مهرداد حمیدیخزانه دار 1392/00/00
8 محمدرضا عوادیبازرس 1392/00/00
9 الهه مرتضویانعضو هیأت مدیره 1392/00/00
10 رسول دیناروندعضو هیأت مدیره 1392/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
2 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
3 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
4 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
5 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
6 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
7 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
8 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
9 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
10 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
11 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
12 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
13 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
14 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
15 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
16 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
17 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
18 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
19 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سید مصطفی

نام: سید مصطفی


اعرج خدایی

نام خانوادگی: اعرج خدایی


طب سنتی ایرانی

رشته تحصیلی: طب سنتی ایرانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


99793

شماره نظام: 99793


تاریخ تائید عضویت:

علیرضا

نام: علیرضا


وطن آرا

نام خانوادگی: وطن آرا


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

کامبیز

نام: کامبیز


گیلانی

نام خانوادگی: گیلانی


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سید محمدرضا

نام: سید محمدرضا


مهرابی

نام خانوادگی: مهرابی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

جعفر

نام: جعفر


میرفخرایی

نام خانوادگی: میرفخرایی


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

کیانا

نام: کیانا


پیراسته

نام خانوادگی: پیراسته


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حورا

نام: حورا


خادم

نام خانوادگی: خادم


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فیروزه

نام: فیروزه


آقایی مقدم

نام خانوادگی: آقایی مقدم


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اسکندر

نام: اسکندر


مقیمی پور

نام خانوادگی: مقیمی پور


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


افشار قهرمانی

نام خانوادگی: افشار قهرمانی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,299

بازدید این صفحه در سال جاری: 184

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir