انجمن علمی گفتار درمانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- میدان شعاع- خیابان شهید خدری- پلاک 6- طبقه سوم- کلینیک همگام

تلفن انجمن: 09108272445

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www,slp.iranslp.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 37 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 75 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
2 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
3 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مینا

نام: مینا


فتوحی

نام خانوادگی: فتوحی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


گ-682

شماره نظام: گ-682


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


سلطانی

نام خانوادگی: سلطانی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1624

شماره نظام: 1624


تاریخ تائید عضویت:

میترا

نام: میترا


مسعودی

نام خانوادگی: مسعودی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-1538

شماره نظام: گ-1538


تاریخ تائید عضویت:

آزاده

نام: آزاده


صفائیان

نام خانوادگی: صفائیان


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


گ670

شماره نظام: گ670


تاریخ تائید عضویت:

احسان

نام: احسان


همتی

نام خانوادگی: همتی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-1782

شماره نظام: گ-1782


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


زلفی سبیل

نام خانوادگی: زلفی سبیل


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-۸۹۵

شماره نظام: گ-۸۹۵


تاریخ تائید عضویت:

نیلوفر السادات

نام: نیلوفر السادات


نوریان

نام خانوادگی: نوریان


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ1761

شماره نظام: گ1761


تاریخ تائید عضویت:

نگین

نام: نگین


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


گ435

شماره نظام: گ435


تاریخ تائید عضویت:

کوثر

نام: کوثر


اسفنده

نام خانوادگی: اسفنده


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


گ-896

شماره نظام: گ-896


تاریخ تائید عضویت:

حامد

نام: حامد


غلامی

نام خانوادگی: غلامی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1494-گ

شماره نظام: 1494-گ


تاریخ تائید عضویت:

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,000,353

بازدید این صفحه در سال جاری: 58

بازدید این صفحه در ماه جاری: 24

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir