انجمن علمی گفتار درمانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- میدان شعاع- خیابان شهید خدری- پلاک 6- طبقه سوم- کلینیک همگام

تلفن انجمن: 09108272445

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www,slp.iranslp.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 191 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 82 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران


1398/11/17

تاریخ آغاز: 1398/11/17

1398/11/17

تاریخ پایان: 1398/11/17


191

تعداد اعضا: 191

115

تعداد آرا: 115


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
2 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
3 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناهید

نام: ناهید


هاشمی

نام خانوادگی: هاشمی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-1013

شماره نظام: گ-1013


1398/11/17-07:22:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:22:24

هدیه

نام: هدیه


زینلی

نام خانوادگی: زینلی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2035 گ

شماره نظام: 2035 گ


1398/11/17-07:20:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:20:21

اكبر

نام: اكبر


داروئي

نام خانوادگی: داروئي


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


گ 121

شماره نظام: گ 121


1398/11/17-07:15:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:15:53

زهرا

نام: زهرا


سلیمانی

نام خانوادگی: سلیمانی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


گ5

شماره نظام: گ5


1398/11/17-07:19:26

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:19:26

آذین

نام: آذین


گلمرادی زاده

نام خانوادگی: گلمرادی زاده


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2208

شماره نظام: 2208


1398/11/17-07:21:06

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:21:06

سیده ندا

نام: سیده ندا


همایونی

نام خانوادگی: همایونی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ 1356

شماره نظام: گ 1356


1398/11/17-07:21:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:21:25

سارا

نام: سارا


فروزنده تبریزی

نام خانوادگی: فروزنده تبریزی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ د 447

شماره نظام: گ د 447


1398/11/17-07:20:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:20:38

سپیده

نام: سپیده


یوسفوند

نام خانوادگی: یوسفوند


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2267

شماره نظام: 2267


1398/11/17-07:35:57

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:35:57

سید محسن

نام: سید محسن


مباشری

نام خانوادگی: مباشری


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ220

شماره نظام: گ220


1398/11/17-07:17:29

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:17:29

زهرا

نام: زهرا


ایلخانی

نام خانوادگی: ایلخانی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2438

شماره نظام: 2438


1398/11/17-07:16:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-07:16:30

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,669

بازدید این صفحه در سال جاری: 510

بازدید این صفحه در ماه جاری: 51

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir