انجمن علمی نانو فناوری پزشکی

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: تهران - بیمارستان امام خمینی - مرکز علوم و تکنولوژی در پزشکی

تلفن انجمن: 02166572785

نمابر (Fax) انجمن: 02166572785

سایت انجمن: www.isnm.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 12 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سید مهدی رضایت سرخ آبادیرئیس 1393/12/20
2 رضا فریدی مجیدینایب رئیس 1393/12/20
3 حسین قنبریخزانه دار 1393/12/20
4 پیمان کیهان ورعضو علی البدل 1393/12/20
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شاداب

نام: شاداب


شهسواری

نام خانوادگی: شهسواری


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

صدیقه

نام: صدیقه


نیکنام

نام خانوادگی: نیکنام


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


حاجی ملک خیلی

نام خانوادگی: حاجی ملک خیلی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

لیلا

نام: لیلا


پزشک

نام خانوادگی: پزشک


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


قاسم زاده

نام خانوادگی: قاسم زاده


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمود

نام: محمود


اوصانلو

نام خانوادگی: اوصانلو


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


قنبری

نام خانوادگی: قنبری


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


91348

شماره نظام: 91348


تاریخ تائید عضویت:

پیمان

نام: پیمان


کیهان ور

نام خانوادگی: کیهان ور


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


90939

شماره نظام: 90939


تاریخ تائید عضویت:

کامیار

نام: کامیار


خوشنویسان

نام خانوادگی: خوشنویسان


نانوتکنولوژی پزشکی

رشته تحصیلی: نانوتکنولوژی پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


فریدی مجیدی

نام خانوادگی: فریدی مجیدی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,236

بازدید این صفحه در سال جاری: 154

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir