انجمن علمی نورومتابولیک ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1394

آدرس انجمن: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان اداری، ط. دوم، دفتر گروه اعصاب

تلفن انجمن: 021-22909559

نمابر (Fax) انجمن: 021-22909559

سایت انجمن: http://neurometabolic.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Neurometabolic.irnmd@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 72 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 62 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علیرضا توسلیعضو هیأت مدیره 1394/03/26
2 محمد رضا علاييعضو هیأت مدیره 1398/05/16
3 یلدا نیلی پورعضو هیأت مدیره 1398/05/16
4 فرزاد احمدآبادیعضو هیأت مدیره 1398/05/16
5 پروانه کریم زادهرئیس 0000/00/00
6 محمودرضا اشرفیدبیر 1394/03/26
7 اریا ستودهخزانه دار 1394/03/26
8 شاداب صالح پورعضو علی البدل 1398/05/16
9 الهام رحیمیانعضو علی البدل 1398/05/16
10 عليرضا رضاييبازرس 1398/05/16
11 نرجس جعفریبازرس علی البدل 1398/05/16
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران


1397/12/02

تاریخ آغاز: 1397/12/02

1397/12/02

تاریخ پایان: 1397/12/02


57

تعداد اعضا: 57

30

تعداد آرا: 30


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
4 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
5 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
6 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
7 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
8 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
9 1723آسیب شناسیتخصصPathology
10 1724رادیولوژیتخصصRadiology
11 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
12 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
13 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
14 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهدخت

نام: مهدخت


مهرآمیز

نام خانوادگی: مهرآمیز


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


151831

شماره نظام: 151831


1400/03/04-08:06:09

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/04-08:06:09

حسین

نام: حسین


فرشادمقدم

نام خانوادگی: فرشادمقدم


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107493

شماره نظام: 107493


1400/02/13-12:22:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/13-12:22:40

بیتا

نام: بیتا


بزرگمهر

نام خانوادگی: بزرگمهر


روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری

رشته تحصیلی: روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


61549

شماره نظام: 61549


1399/11/04-13:21:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/04-13:21:50

مسعود

نام: مسعود


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86303

شماره نظام: 86303


1400/02/12-09:20:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/12-09:20:51

حسین

نام: حسین


اسلامیه

نام خانوادگی: اسلامیه


مغز و اعصاب کودکان

رشته تحصیلی: مغز و اعصاب کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


92929

شماره نظام: 92929


1399/10/16-13:00:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/16-13:00:09

مریم السادات

نام: مریم السادات


دانشپور

نام خانوادگی: دانشپور


ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

رشته تحصیلی: ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1399/11/04-11:09:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/04-11:09:51

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


پورمتعبد

نام خانوادگی: پورمتعبد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۸۸۱۴۷

شماره نظام: ۸۸۱۴۷


1400/02/13-08:35:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/13-08:35:13

مائده

نام: مائده


مجیدی نژاد

نام خانوادگی: مجیدی نژاد


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114633

شماره نظام: 114633


1398/09/10-09:03:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/10-09:03:03

هادي

نام: هادي


منتظرلطف الهي

نام خانوادگی: منتظرلطف الهي


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


106467

شماره نظام: 106467


1399/10/14-11:00:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/14-11:00:31

علي

نام: علي


حاذقي

نام خانوادگی: حاذقي


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


91467

شماره نظام: 91467


1399/10/16-09:02:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/10/16-09:02:52

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,138

بازدید این صفحه در سال جاری: 163

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir