انجمن علمی سوختگی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1384

آدرس انجمن: بالاتر از میدان ولیعصر، خ زرتشت غربی پلاک 45 طبقه دوم شرقی

تلفن انجمن: 021-88990102

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 30 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


علائی شهمیری

نام خانوادگی: علائی شهمیری


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


49805

شماره نظام: 49805


تاریخ تائید عضویت:

جعفر

نام: جعفر


مفید

نام خانوادگی: مفید


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


12396

شماره نظام: 12396


تاریخ تائید عضویت:

کریم

نام: کریم


خامنه

نام خانوادگی: خامنه


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


72982

شماره نظام: 72982


تاریخ تائید عضویت:

شاهین

نام: شاهین


شاه پناه

نام خانوادگی: شاه پناه


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


60961

شماره نظام: 60961


تاریخ تائید عضویت:

هادی

نام: هادی


منافی

نام خانوادگی: منافی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


7782

شماره نظام: 7782


تاریخ تائید عضویت:

ایلاد

نام: ایلاد


علوی درزم

نام خانوادگی: علوی درزم


بیماری های عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماری های عفونی و گرمسیری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113093

شماره نظام: 113093


تاریخ تائید عضویت:

زهره

نام: زهره


شاهوردی

نام خانوادگی: شاهوردی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


18791

شماره نظام: 18791


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


سلطان زاده

نام خانوادگی: سلطان زاده


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


8994

شماره نظام: 8994


تاریخ تائید عضویت:

سهراب

نام: سهراب


بنی سلیمان شیبانی

نام خانوادگی: بنی سلیمان شیبانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


9070

شماره نظام: 9070


تاریخ تائید عضویت:

تورج

نام: تورج


کرمی

نام خانوادگی: کرمی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


97512

شماره نظام: 97512


تاریخ تائید عضویت:

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,711

بازدید این صفحه در سال جاری: 17

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir