انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 40 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 حمیدرضا هوشیاری منشعضو هیأت مدیره 1397/07/19
2 اکبر پورشفیعیعضو هیأت مدیره 1397/07/19
3 حسین صباغرئیس 1400/08/16
4 محمد خاکپورنایب رئیس 1397/07/19
5 حسین راشدی اشرفیبازرس 1397/07/19
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهدی

نام: مهدی


براتی مهوار

نام خانوادگی: براتی مهوار


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک126

شماره نظام: ک126


1400/09/03-13:01:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/03-13:01:25

مهران

نام: مهران


قاضى زاده ماهانى

نام خانوادگی: قاضى زاده ماهانى


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


107

شماره نظام: 107


1400/09/03-10:06:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/03-10:06:59

جلال الدین

نام: جلال الدین


ذاکری

نام خانوادگی: ذاکری


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


111

شماره نظام: 111


1400/08/17-14:45:46

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-14:45:46

فرید

نام: فرید


فرشادمنش

نام خانوادگی: فرشادمنش


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک 106

شماره نظام: ک 106


1400/08/17-10:22:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-10:22:16

غلامرضا

نام: غلامرضا


جعفری

نام خانوادگی: جعفری


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک 2

شماره نظام: ک 2


1400/08/17-10:17:22

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-10:17:22

تانیا

نام: تانیا


اورندی

نام خانوادگی: اورندی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک-103

شماره نظام: ک-103


1400/08/17-10:08:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-10:08:17

امیر

نام: امیر


قنبریان

نام خانوادگی: قنبریان


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


119910

شماره نظام: 119910


1400/08/17-09:56:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-09:56:54

محمدعلی

نام: محمدعلی


عموکرمی

نام خانوادگی: عموکرمی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


44547

شماره نظام: 44547


1400/08/17-09:57:12

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-09:57:12

بهناز

نام: بهناز


کهربایی خراسانی

نام خانوادگی: کهربایی خراسانی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک-100

شماره نظام: ک-100


1400/08/17-09:57:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/17-09:57:24

میر محمد علی

نام: میر محمد علی


فلسفی

نام خانوادگی: فلسفی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک60

شماره نظام: ک60


1400/08/16-13:49:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/16-13:49:57

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,257

بازدید این صفحه در سال جاری: 424

بازدید این صفحه در ماه جاری: 97

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 71

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir