انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 9 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد خاکپورنایب رئیس 1397/07/19
2 حمیدرضا هوشیاری منشعضو هیأت مدیره 1397/07/19
3 حسین راشدی اشرفیبازرس 1397/07/19
4 شهرام محمدی میریخزانه دار 1397/07/19
5 اکبر پورشفیعیعضو هیأت مدیره 1397/07/19
6 حسین صباغرئیس 1383/04/03
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسین

نام: حسین


راشدی اشرفی

نام خانوادگی: راشدی اشرفی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک - 90

شماره نظام: ک - 90


1398/05/13-22:56:45

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/13-22:56:45

اکبر

نام: اکبر


پورشفیعی

نام خانوادگی: پورشفیعی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک - 81

شماره نظام: ک - 81


1398/05/13-22:56:56

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/13-22:56:56

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


هوشیاری منش

نام خانوادگی: هوشیاری منش


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک - 19

شماره نظام: ک - 19


1398/05/13-22:57:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/13-22:57:03

محمد

نام: محمد


خاکپور

نام خانوادگی: خاکپور


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک - 30

شماره نظام: ک - 30


1398/05/13-18:03:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/05/13-18:03:43

امیرحسین

نام: امیرحسین


آرین مرام

نام خانوادگی: آرین مرام


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک 21

شماره نظام: ک 21


تاریخ تائید عضویت:

سیروس

نام: سیروس


ایرانی پور

نام خانوادگی: ایرانی پور


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ارشیا

نام: ارشیا


میرهادی

نام خانوادگی: میرهادی


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک 48

شماره نظام: ک 48


تاریخ تائید عضویت:

شهرام

نام: شهرام


محمدی میری

نام خانوادگی: محمدی میری


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


صباغ

نام خانوادگی: صباغ


کایروپراکتیک

رشته تحصیلی: کایروپراکتیک


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ک 1

شماره نظام: ک 1


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,118,718

بازدید این صفحه در سال جاری: 184

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir