انجمن علمی نارسایی قلب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1395

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: 02123922671

نمابر (Fax) انجمن: 02122048174

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 1 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 47 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 احمد امینرئیس 1395/09/17
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
3 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
4 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
5 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
6 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
7 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

احمد

نام: احمد


امین

نام خانوادگی: امین


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


96445

شماره نظام: 96445


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,334

بازدید این صفحه در سال جاری: 142

بازدید این صفحه در ماه جاری: 32

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir