انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: تهران خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-بیمارستان کودکان مفید-ساختمان اداری - طبقه دوم

تلفن انجمن: 02122904536

نمابر (Fax) انجمن: 0212265488

سایت انجمن: www.irsth.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsth.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 66 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران


1398/11/17

تاریخ آغاز: 1398/11/17

1398/11/17

تاریخ پایان: 1398/11/17


66

تعداد اعضا: 66

39

تعداد آرا: 39


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
4 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
5 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
6 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
7 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
8 1723آسیب شناسیتخصصPathology
9 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
10 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
11 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
12 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
13 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
14 17195ارتوپدیتخصص 
15 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
16 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
17 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
18 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
19 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
20 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
21 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
22 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
23 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
24 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
25 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
26 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
27 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
28 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
29 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
30 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
31 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
32 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
33 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

غلامرضا

نام: غلامرضا


توگه

نام خانوادگی: توگه


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29202

شماره نظام: 29202


1398/11/15-08:01:02

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/15-08:01:02

احمد

نام: احمد


محمدی آشیانی

نام خانوادگی: محمدی آشیانی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


104919

شماره نظام: 104919


1398/11/14-08:23:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/14-08:23:28

مسعود

نام: مسعود


احتشام

نام خانوادگی: احتشام


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


94301

شماره نظام: 94301


1398/11/12-10:06:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:06:36

محمدحسین

نام: محمدحسین


رحیمی راد

نام خانوادگی: رحیمی راد


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


30077

شماره نظام: 30077


1398/11/12-10:06:42

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:06:42

عاطفه

نام: عاطفه


عابدینی

نام خانوادگی: عابدینی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113030

شماره نظام: 113030


1398/11/12-10:06:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:06:50

اردا

نام: اردا


کیانی

نام خانوادگی: کیانی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


45470

شماره نظام: 45470


1398/11/12-10:06:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:06:55

سمیه

نام: سمیه


صادقی حداد زواره

نام خانوادگی: صادقی حداد زواره


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


117917

شماره نظام: 117917


1398/11/12-10:07:02

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:07:02

محمد

نام: محمد


معماریان

نام خانوادگی: معماریان


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


103058

شماره نظام: 103058


1398/11/12-10:07:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:07:07

عباس

نام: عباس


رضائی

نام خانوادگی: رضائی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


94450

شماره نظام: 94450


1398/11/12-10:07:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:07:13

مریم بیگم

نام: مریم بیگم


حاجی میرقاسمی

نام خانوادگی: حاجی میرقاسمی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


105685

شماره نظام: 105685


1398/11/12-10:07:20

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-10:07:20

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,208

بازدید این صفحه در سال جاری: 63

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir