انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: تهران خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-بیمارستان کودکان مفید-ساختمان اداری - طبقه دوم

تلفن انجمن: 02122904536

نمابر (Fax) انجمن: 0212265488

سایت انجمن: www.irsth.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsth.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 88 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 19 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران


1398/11/17

تاریخ آغاز: 1398/11/17

1398/11/17

تاریخ پایان: 1398/11/17


66

تعداد اعضا: 66

39

تعداد آرا: 39


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
4 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
5 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
6 17195ارتوپدیتخصص 
7 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
8 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
9 1723آسیب شناسیتخصصPathology
10 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
11 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
12 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
13 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
14 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
15 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
16 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
17 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
18 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
19 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
20 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
21 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
22 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
23 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
24 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
25 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
26 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
27 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
28 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
29 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
30 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
31 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
32 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
33 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سمیه

نام: سمیه


خالصی

نام خانوادگی: خالصی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


118557

شماره نظام: 118557


1399/11/23-09:37:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:27

مسعود

نام: مسعود


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86303

شماره نظام: 86303


1399/11/23-09:37:36

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:36

پويا

نام: پويا


ميرمحمدصادقي

نام خانوادگی: ميرمحمدصادقي


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


156709

شماره نظام: 156709


1399/11/23-09:37:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:42

نصراله

نام: نصراله


ملکی

نام خانوادگی: ملکی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110729

شماره نظام: 110729


1399/11/23-09:37:48

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:48

فرناز

نام: فرناز


هورفر

نام خانوادگی: هورفر


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136835

شماره نظام: 136835


1399/11/23-09:37:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:53

علی

نام: علی


تقوی کوتنایی

نام خانوادگی: تقوی کوتنایی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


51069

شماره نظام: 51069


1399/11/23-09:37:58

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/23-09:37:58

رامین

نام: رامین


ارژنگ

نام خانوادگی: ارژنگ


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


35716

شماره نظام: 35716


1399/08/11-08:42:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/11-08:42:35

روح اله

نام: روح اله


همتي

نام خانوادگی: همتي


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


73443

شماره نظام: 73443


1399/06/30-11:22:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/30-11:22:50

روژان

نام: روژان


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


130542

شماره نظام: 130542


1399/05/20-10:18:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/20-10:18:28

علیرضا

نام: علیرضا


رجبی نژاد

نام خانوادگی: رجبی نژاد


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


98389

شماره نظام: 98389


1399/05/20-10:18:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/20-10:18:42

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,655

بازدید این صفحه در سال جاری: 21

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir