انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایای ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1399

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 30 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 5 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
2 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
3 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
4 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
5 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
6 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
7 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
8 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
9 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
10 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
11 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
12 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

جابر

نام: جابر


ثوابی

نام خانوادگی: ثوابی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:09:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:09:05

مینو

نام: مینو


محمدخانی عباس آبادی

نام خانوادگی: محمدخانی عباس آبادی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:12:37

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:12:37

سمیه

نام: سمیه


آزرمی

نام خانوادگی: آزرمی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:12:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:12:50

علی

نام: علی


مهاجروطن

نام خانوادگی: مهاجروطن


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1

شماره نظام: 1


1399/08/04-14:13:02

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:13:02

مازیار

نام: مازیار


مولایی پارده

نام خانوادگی: مولایی پارده


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:13:37

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:13:37

گلرخ

نام: گلرخ


عتیقه چیان

نام خانوادگی: عتیقه چیان


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:13:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:13:47

فاطمه

نام: فاطمه


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ندارد

شماره نظام: ندارد


1399/07/29-12:07:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/29-12:07:51

آرزو

نام: آرزو


یاری

نام خانوادگی: یاری


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/07/29-12:08:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/29-12:08:09

صادق

نام: صادق


یوسف نژاد

نام خانوادگی: یوسف نژاد


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8549953

شماره نظام: 8549953


1399/08/04-14:14:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:14:42

حمید

نام: حمید


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/04-14:14:54

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/04-14:14:54

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,615,449

بازدید این صفحه در سال جاری: 44

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir