انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایای ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1399

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 101 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 15 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
2 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
3 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
4 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
5 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
6 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
7 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
8 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
9 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
10 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
11 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
12 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهدی

نام: مهدی


نجفی

نام خانوادگی: نجفی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


37302

شماره نظام: 37302


1399/08/25-12:10:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/25-12:10:00

محمدعلی

نام: محمدعلی


رضائی

نام خانوادگی: رضائی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8212474

شماره نظام: 8212474


1399/08/22-23:12:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/22-23:12:23

فرشاد

نام: فرشاد


فقی سلوک

نام خانوادگی: فقی سلوک


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/22-23:12:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/22-23:12:34

حسن

نام: حسن


خدادادی

نام خانوادگی: خدادادی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8217865

شماره نظام: 8217865


1399/08/17-08:18:33

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-08:18:33

حمید

نام: حمید


جعفری

نام خانوادگی: جعفری


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/17-08:18:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-08:18:47

شاندیز

نام: شاندیز


مصلحی

نام خانوادگی: مصلحی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/17-08:19:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-08:19:01

یوسف

نام: یوسف


اکبری شهرستانکی

نام خانوادگی: اکبری شهرستانکی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/17-08:19:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-08:19:24

فهیمه

نام: فهیمه


برقی شیرازی

نام خانوادگی: برقی شیرازی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/17-08:20:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-08:20:08

عبادالله

نام: عبادالله


شيري ملك آباد

نام خانوادگی: شيري ملك آباد


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/15-12:17:22

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/15-12:17:22

ناهید

نام: ناهید


آقایی

نام خانوادگی: آقایی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/08/15-12:17:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/15-12:17:35

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,681

بازدید این صفحه در سال جاری: 88

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir