انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایای ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1399

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 189 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 36 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سلامت در حوادث و بلایای ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سلامت در حوادث و بلایای ايران


1400/04/29

تاریخ آغاز: 1400/04/29

1400/04/29

تاریخ پایان: 1400/04/29


189

تعداد اعضا: 189

135

تعداد آرا: 135


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1025فوریتهای پزشکیکاردانیMedical emergency
2 1225فوریتهای پزشکیکارشناسیmedical emergency
3 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
4 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
5 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
6 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
7 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
8 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
9 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
10 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
11 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
12 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
13 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
14 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
15 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
16 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
17 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
18 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عزت

نام: عزت


صمدی پور

نام خانوادگی: صمدی پور


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1111

شماره نظام: 1111


1400/04/27-23:42:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-23:42:28

محمود

نام: محمود


نکویی مقدم

نام خانوادگی: نکویی مقدم


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


12345

شماره نظام: 12345


1400/04/27-23:38:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-23:38:57

مرجان

نام: مرجان


دلخوش

نام خانوادگی: دلخوش


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


....

شماره نظام: ....


1400/04/27-23:17:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-23:17:35

شکوفه

نام: شکوفه


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/27-22:49:31

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-22:49:31

فاطمه

نام: فاطمه


تازیکی بالاجلینی

نام خانوادگی: تازیکی بالاجلینی


پرستاری اورژانس

رشته تحصیلی: پرستاری اورژانس


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8778573

شماره نظام: 8778573


1400/04/27-22:49:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-22:49:47

جواد

نام: جواد


باذلی

نام خانوادگی: باذلی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


62866

شماره نظام: 62866


1400/04/27-22:32:20

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-22:32:20

هاله

نام: هاله


ادیبی لاریجانی

نام خانوادگی: ادیبی لاریجانی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


O

شماره نظام: O


1400/04/27-22:29:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-22:29:13

پیمان

نام: پیمان


قاسمی پویا

نام خانوادگی: قاسمی پویا


پدافند غیرعامل در نظام سلامت

رشته تحصیلی: پدافند غیرعامل در نظام سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/04/27-22:04:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-22:04:07

محمد

نام: محمد


نصیری

نام خانوادگی: نصیری


فوریتهای پزشکی

رشته تحصیلی: فوریتهای پزشکی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


11111

شماره نظام: 11111


1400/04/27-21:48:31

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-21:48:31

مقدس

نام: مقدس


نوری

نام خانوادگی: نوری


پدافند غیرعامل در نظام سلامت

رشته تحصیلی: پدافند غیرعامل در نظام سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/04/27-21:48:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-21:48:48

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,389

بازدید این صفحه در سال جاری: 477

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir