انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، اوین، بلوار داتشجو، بلوار کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی

تلفن انجمن: 02122180154

نمابر (Fax) انجمن: 02122180154

سایت انجمن: www.iagg.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
2 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,650

بازدید این صفحه در سال جاری: 05

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir