انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، خ حافظ، روبروی سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر، دفتر انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

تلفن انجمن: 02164542420

نمابر (Fax) انجمن: 02164542420

سایت انجمن: ---

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1112تکنولوژی پزشکی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
2 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
3 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
4 1123مهندسی پزشكی بالینیکارشناسی 
5 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
6 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
7 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
8 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
9 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
10 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
11 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
12 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
13 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
14 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
15 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
16 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
17 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
18 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
19 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
20 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
21 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
22 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
23 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
24 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
25 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
26 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
27 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
28 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
29 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
30 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
31 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
32 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
33 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
34 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
35 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
36 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
37 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
38 2314بافت شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
39 2350پزشکی مولکولیدكتری تخصصی پژوهشی 
40 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
41 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
42 2322ژنتیک پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
43 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
44 2384علوم سلولی کاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
45 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
46 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
47 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
48 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
49 17195ارتوپدیتخصص 
50 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
51 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
52 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
53 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
54 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
55 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
56 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
57 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
58 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
59 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
60 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
61 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
62 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
63 1724رادیولوژیتخصصRadiology
64 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
65 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
66 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
67 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
68 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
69 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
70 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
71 2149سوختگیفلوشیپ 
72 2168ایمپلنتفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,133

بازدید این صفحه در سال جاری: 07

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir