:: اخبار کمیسیون
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی پرستاران قلب ایران
به منظور جلب مشارکت حداکثری در انتخابات الکترونیک انجمن علمی پرستاران قلب ایران، مدت زمان برگزاری این انتخابات تا ساعت 23:45 روز پنجشنبه 5 اسفند 95 تمدید شد.
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی پرستاران قلب ایران
برگزاری جلسه بررسی آیین نامه های پیشنهادی با حضور نمايندگان انجمن هاي علمي پزشکی
جلسه نمايندگان انجمن هاي علمي در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت با مشاركت روسا و نمايندگان حدود 80 انجمن علمي ، اعضاي كارگروه و دبير و كارشناسان كميسيون برگزار گرديد.
برگزاری جلسه بررسی آیین نامه های پیشنهادی با حضور نمايندگان انجمن هاي علمي پزشکی
اعلام نتایج انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
در پایان انتخابات الکترونیک و با مشارکت بیش از 62% از اعضاء محترم انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران نتایج این انتخابات با حضور نمایندگان کمیته انتخابات، کمیسیون انجمن های علمی پزشکی و مسئول برگزاری انتخابات الکترونیک, رونمایی شد. بدیهی است نتایج به دست آمده باید به تأیید کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور رسیده و سپس مبنای اقدام قرار گیرد.
اعلام نتایج انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
پایان مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی
با مشارکت بیش از 62% اعضاء انجمن علمی متخصصین علوم دارویی، مهلت قانونی اخذ رای به اتمام رسید
پایان مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
نظر به جلب مشارکت حداکثری اعضاء محترم انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران، انتخابات این انجمن مجددا تا ساعت 22 تمدید شد.
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
تمدید انتخابات جهت نیل به مشارکت حداکثری، حداقل میزان مشارکت مورد انتظار جهت تأیید نتایج انتخابات 70% از اعضاء تأیید شده خواهد بود.
تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
رایزنی جهت تمدید مهلت انتخابات انجمن علمی متخصصین علوم داروئی ایران
نظر به پیشنهاداتی به منظور افزایش مشارکت اعضاء در این انتخابات به دنبال تمدید مدت زمان اخذ رأی و تأیید افراد ثبت نام شده در سامانه علاقمندان به مشارکت در تکمیل انتخابات منتظر اطلاعیه کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت تا ظهر امروز باشند.
رایزنی جهت تمدید مهلت انتخابات انجمن علمی متخصصین علوم داروئی ایران
انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی از 30 دقیقه بامداد تا ساعت 23:30 دقیقه روز سه شنبه 5 بهمن برگزار می شود.
انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
پایان مهلت انتخابات الکترونیک انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
با مشارکت بیش از 50% اعضاء انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران، مهلت قانونی اخذ رای به اتمام رسید
پایان مهلت انتخابات الکترونیک انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
پایان روز اول انتخابات الکترونیک انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران با مشارکت بیش از 100 نفر از اعضاء
تمدید انتخابات جهت نیل به مشارکت حداکثری، حداقل میزان مشارکت مورد انتظار جهت تأیید نتایج انتخابات 70% از اعضاء تأیید شده خواهد بود.
پایان روز اول انتخابات الکترونیک انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران با مشارکت بیش از 100 نفر از اعضاء
1234