برطرف شدن مشكل انتخابات الكترونيك انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران
انتخابات الكترونيك انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران به علت قطع برق سامانه پيامكي مرتبط با اين سامانه مدتي به حالت تعليق در آمد كه با تلاش تيم پشتيبان برطرف شد.
متاسفانه به علت قطع برق سامانه پيامكي IranSMS ارائه دهنده سرويس پيامكي سامانه از حدود ساعت 19 دريافت كد تاييد و كلمه عبور از سامانه با خطا مواجه شد. 
خوشبختانه با تلاش تيم پشتيبان، نسخه ي ايميلي دريافت و ارسال كد در سامانه فعال شد و ادامه روند اخذ راي از اين طريق امكان پذير است. 
ضمن پوزش از اختلال بوجود آمده همكاران مي توانند با استفاده از ايميل كلمه عبور يا كد تاييد ثبت راي را دريافت كرده و روند مشاركت را پيش بگيرند. 
در ضمن تعداد آراءاخذ شده پيش از اين شامل تمامي آراي تاييد شده و تاييد نشده بود كه اصلاح شد،‌ از اين به بعد تعداد آرا اخذ شده فقط نشان دهنده ي تعداد آراء تاييد شده مي باشد. 
تاریخ خبر: 1397/04/21
کلمات کلیدی: رفع,مشكل

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: